2022 SÜGISVOOR

23.09.22

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor avatakse 1. septembrist, taotluste esitamise tähtaeg on 3. oktoober 2022 kell 16.30

Taotlemine toimub läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

Otseviited taotluskeskkonda uue taotluse esitamiseks:

Abimaterjalid taotlejale:

Taotluse täimise videojuhend

Taotluse esitamise abimaterjal e-toetuse keskkonnale

Подача ходатайства через электронную среду

Taotluse koostamise abimaterjal meetmele "investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Taotluse koostamise abimaterjal meetmele "kogukonna areng"

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

Aruandevormi näidis
Näited väljundi tõendusdokumentidest

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

 

Infotunnid taotlejatele toimusid Zoom keskkonnas 6. ja 7. septembril, esitluste sisumaterjalid:

Tavapäraselt nõustavad taotluste koostamisel ka Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:
Nadežda Morozova, nadezda.morozova@ivek.ee, 506 7735 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja, tatjana.zamorskaja@ivek.ee Tel: 5300 6902 (Narvas)

PROGRAMMI ÜLDINFO

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng" (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.
Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
            - koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
            - küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Toetuse saaja on kohustatud teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust ning kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

Toimetaja: ALFRED ALT

2021 SÜGISVOOR

10.01.22

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta sügisvooru taotluste ülevaade


 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus õigeaegselt kokku 29 taotlust 22-lt ühenduselt.

Kokku küsiti KOP kevadvoorus toetusteks 86 159 eurot, mis ületab jagatavate vahendite mahu kahekordselt.

Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt ja Toilast, moodustades ligi poole kõigist taotlustest.

----------

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le projektile kogusummas 45 899,71 eurot hindamise tulemusena moodustunud pingerea alusel.

Toetatud projektid:

Taotleja

Projekt

Toetus

Mittetulundusühing Maadaam

Taasavastame Kiikla mõisa teatri traditsioone

1 962,00

ÄKKE SUUSAKLUBI

Narva suusasõit /Sportlik Vabariigi aastapäev, kui ajaloo, kultuuri arengu, traditsioonide jätkamine, kinnitamine ja arendamine

2 150,00

Mittetulundusühing Toila Loomekeskus

Kogukonnale loometegevuse arendamiseks inventari soetamine

3 673,23

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva-Jõesuu Niguliste Kogudus

Eakate päevakeskuse raamatukogu renoveerimine

4 000,00

ÄKKE SUUSAKLUBI

Äkkeküla spordimaja teenused III etapp, Äkkeküla spordimaja

3 600,00

Alutaguse Elulaadikoda

NORF'22

2 448,40

Lüganuse Küla Selts

Lüganuse külaplatsi inventar

2 610,00

Mittetulundusühing Toila Merepääste

Toila SAR tegevusvõimekuse suurendamine

3 780,00

Mittetulundusühing TOILA VALLA ELAMUSED

Voka Lastetuba

3 999,96

Mittetulundusühing Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba

Peotelgi ja projektori soetamine kogukonnateenuste arendamiseks

1 605,60

Mittetulundusühing Maadaam

Järkamis-platesae soetamine muinasjutuküla töötubade tarbeks looduslikust materjallist toorikute valmistamiseks

714,00

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tudulinna Rahu Kogudus

Tudulinna kiriku oreli taastamine

3 600,00

Mittetulundusühing Edukad Sillamäe Noored – ESN

ESN TV tehnilise varustuse (valgustuse) hankimine kvaliteetse videote võtete korraldamiseks

3 900,00

Kahula Küla Selts

MTÜ Kahula Küla Seltsile inventaari soetamine

2 993,40

VAIVARA LAULU JA MÄNGUSELTS VIKERKAAR

Sinimäe Roheline tänav ootab külla

2 385,00

ALUTAGUSE MATKAKLUBI

Matkalaager lastele ja noortele

2 478,12

----------

 

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisine taotlusvoor on avatud 1. septembrist, taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2021 kell 16.30.

Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

Otseviited taotluskeskkonda:

Abimaterjalid taotlejale:

Taotluse täimise videojuhend

Taotluse esitamise abimaterjal e-toetuse keskkonnale
Подача ходатайства через электронную среду

Taotluse koostamise abimaterjal meetmele "investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Taotluse koostamise abimaterjal meetmele "kogukonna areng"

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

Aruandevormi näidis
Näited väljundi tõendusdokumentidest


Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Hindamiskomisjon

Infotunnid taotlejatele:

Infotunnid taotlejatele toimusid Zoom keskkonnas 13. ja 15 septembril, infomaterjal: eesti keeles, по-русски

Taotluste koostamisel nõustavad ka Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)
Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek.ee Tel: 5300 6902 (Narvas)

PROGRAMMI ÜLDINFO

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng" (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.
Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
            - koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
            - küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Toetuse saaja on kohustatud teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust ning kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

 


 

Toimetaja: ALFRED ALT

2021. aasta kevadvoor

14.07.21

Kohaliku omaalgatuse programmi 2021. aasta kevadvooru ülevaade


 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus õigeaegselt kokku 59 taotlust 51-lt ühenduselt.

Kokku küsiti KOP kevadvoorus toetusteks 167 440 eurot, mis ületab jagatavate vahendite mahu neljakordselt.

Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt, Toilast ja Narvast, moodustades kaks kolmandikku kõigist taotlustest. Taotlusi ei tulnud Sillamäelt ja Kohtla-Järvelt.

Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 54 taotlust.

 

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le projektile kogusummas 41 287,81 eurot hindamise tulemusena moodustunud pingerea alusel.

Toetatud projektid:

Taotleja

Projekt

Toetus

Alutaguse Elulaadikoda

Iisaku jõululaat 2021

1 844,48

Mittetulundusühing Maadaam

Kiikla 4. kiigepäev

2 061,25

MTÜ Tudulinna Kultuurikants

IV kogukonna kultuurifestival „Tudulinna tuled"

2 497,50

Iisaku Muuseumi Sõprade Selts

Kui fotod olid must-valged …

2 500,00

MTÜ Start Art/Act

Summer ends tomorrow!

2 250,00

Mittetulundusühing ERRA KULTUURISELTS

ET KÜLA ELAKS

1 525,59

IDA-VIRU JAHIMEESTE SELTS

Jahiajaloo raamatu trükkimine

3 996,00

Mittetulundusühing Magissa

Iisaku loodusruum perele- paigaldatakse loodusmaterjalidest kiik, liivakast ja põnev puidust atraktsioon

3 900,00

Mittetulundusühing Maadaam

Muinasjutuprogrammide teostamiseks vajalike vahendite soetamine

573,75

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Iisaku Kogudus

Kogudusemajale õhk-õhk soojuspumpade soetamine ja paigaldus

2 934,00

Mittetulundusühing Purtse Vabatahtlik Merepääste

MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste merepäästekaatri „Purtse 1" reageerimisvõimekuse tõstmine

4 000,00

ALUTAGUSE SUUSAKLUBI

Mobiilne suusaõpe

4 000,00

Narva-Jõesuu Eestlaste Selts Kalju

Projektori, klahvpilli ja kõlari soetamine

1 056,24

Mittetulundusühing Voka jahtkond

Esmakäitlushoone soojuspump

2 808,00

MTÜ PÜHAJÕE MK

Telkide soetamine MTÜle Pühajõe MK

1 341,00

Mittetulundusühing TOILA JAHTKLUBI

Purjetreeningseadme soetamine noortele Optimist-klassi purjetajatele

4 000,00

 

----------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor avati 1. aprillist, taotluste esitamise tähtaeg oli 30. aprill 2021 kell 16.30 .

NB! Alates 2021 kevadvoorust käib taotlemine läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna.

Taotluskeskkond: https://etoetus.struktuurifondid.ee/

Abimaterjalid taotlejale:

Taotluse täimise videojuhend

Taotluse esitamise abimaterjal e-toetuse keskkonnale

Подача ходатайства через электронную среду

Taotluse koostamise abimaterjal meetmele "investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Taotluse koostamise abimaterjal meetmele "kogukonna areng"

Vabaühenduste projektitaotluse koostamise juhend

Aruandevormi näidis
Näited väljundi tõendusdokumentidest

----------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Hindamiskomisjon

Infotunnid taotlejatele:

Infotunnid taotlejatele toimusid Zoom keskkonnas 12. ja 13 aprillil, infomaterjal: eesti keeles, по-русски

Tavapäraselt nõustavad taotluste koostamisel ka Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:
Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)
Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek.ee Tel: 5300 6902 (Narvas)

PROGRAMMI ÜLDINFO

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda meetmest „Kogukonna areng" (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning meetmest „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.
Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:
            - koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;
            - küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

Toetuse saaja on kohustatud teavitama toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust ning kasutama projekti väljundist lähtuvalt oma veebilehel, avalikus sotsiaalmeedia kanalis, projekti üritustel, koolitustel, trükistel, infomaterjalidel, renoveeritud või korrastatud objektil jms viidet „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist".

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI SÜGISVOORU TAOTLUSTE ÜLEVAADE JA TOETUSE SAAJAD

21.12.20
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru laekus kokku 51 taotlust 43-lt ühenduselt.
 
Taotlusi sai esitada kahte meetmesse – kogukonna areng (meede 1) ja elukeskkonna ning kogukonnateenuste arendamine (meede 2). Meetmesse 1 esitati 22 taotlust ning meetmesse 2 laekus 29 taotlust. Kokku küsiti KOP sügisvoorust toetusteks 144 932 eurot.
 
Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Narvast, Jõhvist ja Alutaguselt, moodustades üle poole kõigist taotlustest. Sarnaselt kevadvooruga esitati kõige vähem taotlusi Sillamäe ja Kohtla-Järve linnadest.
 
Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust kogusummas 43 798,74 eurot hindamise tulemusena moodustunud pingerea alusel.
 
2020 sügisvoorus toetatud projektid:
Mittetulundusühing Maadaam Kiikla muinasjutuküla muinasjutuline talv
TUDULINNA LAULU-MÄNGU SELTS RABAROOSID 20
Mittetulundusühing Toila Loomekeskus Uued ja moodsad tehnoloogiad ning võtted käsitöös
ÄKKE SUUSAKLUBI Narva suusasõit /Sportlik Vabariigi aastapäev, kui ajaloo, kultuuri arengu, traditsioonide jätkamine, kinnitamine ja arendamine
Mittetulundusühing Meie Pagar Narva kui kirikute linn
Tuljaku Veeühing Katase turg
Mittetulundusühing Maadaam Muinasjutuprogrammi arendamiseks vajalike seadmete ostmine
VAIVARA LAULU JA MÄNGUSELTS VIKERKAAR Muusikakeskuse soetamine
Mittetulundusühing Suurekivi Ajaloo ja Kultuuri Tuba Lauade ja pingide soetamine kogukonnateenuste arendamiseks
Iisaku Laskeklubi MTÜ Ohutus algab puhtusest
MTÜ Rõõmukool Vahendite soetamine Rõõmukooli muusikaklassile
Iisaku Muuseumi Sõprade Selts Alutaguse avastusmäng
Mittetulundusühing Voka jahtkond Konju lasketiiru kaevu rajamine
Kahula Küla Selts Kahula küla koolimaja põrandate renoveerimine ja trimmeri soetamine
Mittetulundusühing Iga Elu Kadunud inimeste otsimisega tegelevate vabatahtlike brigaadide varustamine tehniliste vahenditega
Ayuda Mittetulundusühing Tööruumi loomine loengute, meistriklasside ja klasside jaoks lastele ja täiskasvanutele Päite Loomapark territooriumil

 

 

 

 

 

 

2020 sügisvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

 

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

Hindamiskomisjon

Hindamismetoodika

Programmi määrus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvooru ülevaade

16.06.20

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus kokku 66 taotlust 55-lt ühenduselt.

Meetmesse 1 (kogukonna areng) esitati 31 taotlust ning meetmesse 2 (elukeskkonna ning kogukonnateenuste arendamine) 35 taotlust. Kokku küsiti KOP kevadvoorus toetusteks 172 257 eurot.

Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt ja Narvast, moodustades poole kõigist taotlustest. Järgnesid Jõhvi ja Lüganuse, kõige vähem esitati taotlusi Sillamäelt ja Kohtla-Järvelt.

Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 60 taotlust.

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le projektile kogusummas 45 509,17 eurot hindamise tulemusena moodustunud pingerea alusel.

 

2020 kevadvoorus toetatud projektid

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADVOORU TAOTLUSTE ÜLEVAADE

7.05.20

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru laekus kokku 66 taotlust 55-lt ühenduselt.

Taotlusi sai esitada kahte meetmesse – kogukonna areng (meede 1) ja elukeskkonna ning kogukonnateenuste arendamine (meede 2). Meetmesse 1 esitati 31 taotlust ning meetmesse 2 laekus 35 taotlust. Kokku küsitakse KOP kevadvoorust toetusteks 172 257 eurot.

Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt ja Narvast, moodustades poole kõigist taotlustest. Järgnesid Jõhvi ja Lüganuse, kõige vähem esitati taotlusi Sillamäe ja Kohtla-Järve linnadest.

Järgmise sammuna toimub taotluste tehniline kontroll, peale mida hindab tehnilise kontrolli läbinud taotluseid 5-liikmeline hindamiskomisjon. KOP kevadvoorust toetust saavad projektid selguvad hiljemalt juunikuu alguses.

Toimetaja: ALAR TASA

1. märtsist kuni 1. aprillini on võimalus esitada projektitaotlusi kohaliku omaalgatuse programmi 2020. aasta kevadvoorus

8.09.20

Muutunud on nii taotlusvormid kui ka määrus.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, mille liikmeks ei ole riik ega kohalik omavalitsus ning sihtasutused, mille asutajaks ei ole riik ega kohalik omavalitsus.

·  Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides.

·  Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Maksimaalne toetussumma meetme 1 projekti kohta on 2500 eurot ja meetme 2 projekti kohta 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks kell 16.30.

Vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevad

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele:

10. märtsil, kell 16.00 Jõhvi (eesti keeles)

Keskväljak 1 (endine maavalitsuse hoone) IVOL saali  (III korrus vasak tiib)

11. märtsil, kell 16.00 Narva (vene keeles)

Raekoja plats 2 (Tartu Ülikooli Narva Kolledž), ruum 215 (II korrus)

Registreerumine infopäevale http://bit.ly/kop2020k

 

2020 taotlus- ja eelarvevormid:

MEEDE 1 taotlusvorm

MEEDE 1 eelarvevorm

 

MEEDE 2 taotlusvorm

MEEDE 2 eelarvevorm

 

2020 kevadvooru aruandevormid:

MEEDE 1 sisuaruande vorm

MEEDE 1 kuluaruande vorm

 

MEEDE 2 sisuaruande vorm

MEEDE 2 kuluaruande vorm

 

Hindamismetoodika

 

KOP 2020 M1 taotlusvorm abimaterjal

KOP 2020 M2 taotlusvorm abimaterjal

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.10.2019. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 50 taotlust sh meetmesse 1 - kogukonna areng 25 taotlust ja meetmesse 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 25 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 45 taotlust.

Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 16-le meetme 1 projektile kogusummas 27 000,75 eurot ja 12-le meetme 2 projektile kogusummas 19 665,51 €, vastavalt hindamise tulemusena moodustunud pingerea alusel.

2019 sügisvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2019 sügisvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 aasta sügisvooru esitatud taotlused

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoorus esitati kokku 50 taotlust, mõlemasse meetmesse 25.

Rahaliselt on projektitaotluste kogusumma ligi 112 tuhat eurot, millest toetuse osa moodustab 85 tuhat. Rahalisi vahendeid toetuste finantseerimiseks jagub umbes poolele soovitud summast.

Hetkel toimub taotluste tehniline menetlemine programmi nõuetele vastavuse osas, milleks on ette nähtud kuni 50 päeva, peale seda hakkab taotluste sisulist poolt hindama viieliikmeline komisjon.

Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu juhatuse poolt hindamistulemuste põhjal tehtud otsuseid võib oodata detsembri keskpaigas.

KOP 2019 sügisvooru materjalid:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Kohaliku omaalgatuse programmi määruse seletuskiri

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus vene keeles.

Hindamismetoodika

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsus hindamiskomisjoni moodustamise kohta.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne M2 kuluaruanne

Abimaterjalid taotlusvormide täitmiseks: M1 ja M2

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad  huvilisi  vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele

16. september

Kell 16.00 Jõhvi IVOL büroo saal (Keskväljak 1 Jõhvi)

Infopäev toimub Eesti keeles

17. september

16.00 TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2)

Infopäev toimub Vene keeles (на русском языке)

Taotluse koostamise abimaterjalid:

Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhend: eesti keeles  vene keeles

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

Материалы на русском языке.

Постановление Программы Местной Инициативы на русском языке.

Формы ходатайства M1 и M2

Формы бюджета M1 и M2

Вспомогательные материалы для заполнения форм ходатайства: M1 M2

Формы отчеты: M1 содержательный отчeт    M1 отчет по расходам M2 содержатeльный отчет   M2 отчет по расходам

NB! Вы имеете дело с  демонстрационным материалом, ходатайство нужно представлять в указанной форме на эстонском языке. 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2019 kevadvooru ülevaade.

Kokku esitati KOP 2019. kevadvoorus 68 taotlust sh Meede 1 tegevusteks 44 taotlust ja Meede 2 tegevusteks 24 taotlust.

Mittevastavaks tunnistati 9 taotlust sh 5 Meetme 1 taotlust ja 4 Meetme 2 taotlust.

Meede 1 - kogukonna areng eraldati toetust 23 projekktile kogusummas 41 591,49 € ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine eraldati toetust 12 projektile kogusummas 20 185,59 €

Abimaterjal taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Materjalid vene keeles.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus vene keeles.

Taotlusvormid M1 ja M2

Eelarve vormid M1 ja M2

Abimaterjalid taotlusvormide täitmiseks: M1 M2

Aruandevormid: M1 sisuaruanne    M1 kuluaruanne M2 sisuaruanne   M2 kuluaruanne

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. sügisvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a sügisvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 01.10.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 28 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 16 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 12 taotlust. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 28 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 14-le Meetme 1 projektile kogusummas 22 957,76 € ja 12-le Meetme 2 projektile kogusummas 20 276,77 €. 

1 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 sügisvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 sügisvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. kevadvooru ülevaade

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018.a kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg oli 02.05.2018. Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule esitati kokku 24 taotlust sh Meede 1 - kogukonna areng 14 taotlust ja Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine 10 taotlust. Üks taotleja loobus projektitoetuse taotlemisest. Tehnilise hindamise käigus tunnistati nõuetele vastavaks 23 taotlust.  Ida-Viru maakondliku hindamiskomisjoni ettepanekul otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus eraldada toetust 10-le Meetme 1 projektile kogusummas 17 306,72 € ja 6-le Meetme 2 projektile kogusummas 10 056,02 €. 

7 projektitaotluse osas võeti vastu otsused taotluse mitterahuldamise kohta.

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 1 - kogukonna areng

2018 I taotlusvoor toetatud projektid Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

2018 kevadvooru aruande vormid:

M1 sisuaruanne M1 kulude aruanne

M2 sisuaruanne M2 kulude aruanne

 

Lisainfo:

Alfred Alt

Kohaliku omaalgatuse programmi menetleja

alfred@ivol.ee 337 0327