Muutmisel oleva maakonna arengustrateegia eelnõu arvamuse avaldamiseks

2020 aasta alguses alanud Ida-Viru maakonna arengustrateegia muutmise protsess on jõudmas lõpule.

Valaminud on arengustrateegia põhidokumendi terviktekst, mis koos alaplaanide ja analüüsidega moodustab tervikliku strateegiliste dokumentide paketi ja on järgnevate aastate maakonna arengu aluseks.

Lisaks arengustrateegiale omab maakonna arengule olulist mõju Õiglase ülemineku territoriaalne kava  ja strateegia Eesti 2035

 

Maakonna arengustrateegia põhidokument (eelnõu)

 

Maakonna äriplaan (Plaan B)

Süsinikuheitmete kasutamise strateegia (Plaan C)

Roheplaan (Plaan G)

Haridusplaan (koostamisel) (Plaan E)

Õiglase ülemineku põhijooned

Maakonna arengustrateegia lähteanalüüs

Ida-Virumaa majanduse ja tööturu kohandamine põlevkivitööstuse vähenemisega (PRAXIS 2020)

Ida-Virumaa elanike rännet mõjutavad tegurid ja kohalike omavalitsuste võimalused selle reguleerimiseks (Tartu Ülikooli Narva kolledź 2021)

Ida-Virumaa liikumisuuring (Tartu Ülikooli Narva kolledź 2021)

Ida-Viru maakonna ruumilise kahanemise analüüs (SPINUNIT OÜ, Tallinna Tehnikaülikool 2022)

 

 

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia avalikustamisel esitatud ettepanekud.

2021. sügisel avalikustati muutmisel oleva Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu. Ettepanekuid muutmisel oleva strateegia osas oli võimalik esitada kuni 31.01.2022.

Täname kõiki ettepanekute esitajaid.

Ülevaade esitatud ettepanekutest ja nendega arvestamisest/mitte arvestamisest.

 

 

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 8. septembril 2021. toimunud koosolekul avalikustada muudetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu.

Muutmisel oleva strateegia põhidokumenti  täiendavad maakonna äriplaan (Plaan B), süsinikuheitmete kasutamise strateegia (Plaan C) ning koostamisel olev roheplaan (Plaan G) ja haridusplaan (Plaan E) ning õiglase ülemineku põhijooned.

Kõik need dokumendid koos koostamisel oleva Õiglase Ülemineku Territoriaalse kava (JTTP), õiglase ülemineku toetusfondi (JTF) toetusmeetmete ning teiste struktuurfondide meetmete ja riiklike investeeringutega, peaksid tagama et Ida-Viru maakond teeb aastatel 2022-2030 ära nö „rohepöörde" ning maakonnas arendatakse välja ettevõtlus- ja elukeskkond, mis on jätkusuutlik ka CO2 neutraalselt.

Vaata lisaks: Ida-Viru visiooniseminari ja arengukonverentsi materjalid