Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035

6.01.23

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) juhatuse 06.12.2019 otsusega nr 8 algatati arengustrateegia muutmine. 08.09.2021 otsustas IVOL juhatus avalikustada muutmisel oleva strateegia eelnõu. Muudetud arengustrateegia eelnõu avalikustati IVOL kodulehel september 2021 kuni jaanuar 2022. IVOL üldkogu 25.03.2022 otsusega nr 3 moodustati arengustrateegia töörühm ja seirekomitee. Töörühm vaatas läbi avalikustamisel esitatud ettepanekud. Täiendatud maakonna arengustrateegia esitati 18.10.2022 arvamuse andmiseks maakonna kohalikele omavalitsustele ja Rahandusministeeriumile. Esitatud ettepanekud arutati läbi 09.12.2022 toimunud IVOL juhatuse ja strateegia töörühma ühisel seminaril ning lepiti kokku Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 lõplikus tekstis.

IVOL üldkogu 16.12.2022 otsusega nr 12 kinnitati Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035  ja esitati heaks kiitmiseks maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 – 2035

Ida-Viru maakonna linnapiirkondade tegevuskava 2023-2035

-----------------------------------------------------------------------------

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 koostamise ülevaade

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 28.03.2018. otsusega algatati strateegia koostamine ning moodustati strateegia koostamise juht- ja töörühm.

Arengustrateegia koostamisel tegi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

19.06.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ strateegia kontseptsioon. Kontseptsiooni alusel koostati strateegia eelnõu ning tegevuskava. 29.11.2018. juhtgrupi otsusega kiideti heaks Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava aastateks 2019-2023 ning esitati strateegia kinnitamiseks Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste volikogudele.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava 2019-2023 on heaks kiidetud Alutaguse Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 84, Jõhvi Vallavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 44, Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 48, Toila Vallavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 54, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 39, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2018. määrusega nr 50, Sillamäe Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 25, ja Narva Linnavolikogu 20.12.2018. määrusega nr 22

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia

Strateegia tegevuskava 2019-2023

Strateegia  tegevuskava 2020-2024

Strateegia kokkuvõte: EST RUS ENG

 

Ida-Viru arengufoorum

22. novembril Jõhvi kontserdimajas toimunud arengufoorumil arutati Ida-Viru maakonna koostamisel olevas arengustrateegias toodud arenguvõimaluste üle ning räägiti maakonnaülese koostöö vajalikkusest, et võimalusi paremini ära kasutada.

Foorumi ettekanded:

Lühikokkuvõte maakonna arengustrateegia protsessist - Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant Esitlus

„Inimeste ja kaupade liikumine"

EL arengud ja seosed maakonna arengustrateegiaga 

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Esitlus

Strateegia „Eesti 2035"

Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik Esitlus

Ida-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Veikko Luhalaid, Ida-Virumaa Omavalitsute Liidu tegevjuht Esitlus

Harju maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Esitlus

Lääne-Viru maakonna taristu arendamine ja koostöö perspektiivid

Einar Vallbaum, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Esitlus

Arenguvaldkondade ülevaade

Ettevõtlusvaldkonna lühiettekanne

Margus Ilmjärv, EKTK Jõhvi esindus, Europedirect Jõhvi Esitlus

Turismivaldkonna lühiettekanne

Kadri Jalonen, Ida-Virumaa turismiklastri koordinaator, IVEK Esitlus

Haridusvaldkonna lühiettekanne

Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledž, arendusdirektor Esitlus

Noorsootöö valdkonna lühiettekanne

Rauno Põld, Ida-Viru noor

Sotsiaalvaldkonna lühiettekanne

Kädi Koppe, Narva-Jõesuu linna Sotsiaalosakonna juhataja Esitlus

Kultuurivaldkonna lühiettekanne

Piia Tamm, Jõhvi kontserdimaja juht

Spordivaldkonna lühiettekanne

Risto Lindeberg, Ida-Viru Spordiliit, Lüganuse vallavolikogu esimees Esitlus

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab:

01. kuni 25. november 2018 toimub Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja strateegia tegevuskava eelnõu avalikustamine.

Strateegia ja tegevuskava eelnõuga on võimalik tutvuda Ida-Virumaa Omavalitsuste liidu kodulehel http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia

Maakonna arengustrateegia ja tegevuskava avalik arutelu toimub 22. november 2018 Ida-Viru maakonna arengufoorumi raames Jõhvi kontserdimajas.

NB! foorumil osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine!

Foorumi päevakava

Ettepanekuid Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030 kohta saab esitada kuni 25. november 2018. Ettepanekud tuleb esitada e-posti teel Ida-Virunmaa Omavalitsuste Liidule ivol@ivol.ee

Maakonna arengustrateegia

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas.

Maakondliku arengustarteegia koostamiseks teeb Ida-Virumaa Omavalitsuste liit koostööd Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.

Maakonna arengustrateegia koostamise protsessi sündmused:

28.03.2018. IVOL juhatus algatas maakonna arengustarteegia koostamise ning kinnitas strateegia koostamise juht- ja töörühmade kooseisud. Otsus.

Toimus strateegia koostamise avakoosolek. Kokkuvõte  Osalejate nimekiri

märts-aprill 2018 statistiliste andmete analüüs

Arengustrateegia lähteanalüüs

aprill-mai 2018 huvigruppide kaasamine

Sotsiaal     Lisamaterjal: Sotsiaalteenuste arendamine maakondades

Haridus

Kultuur

Turism

aprill-mai esialgsete arendusideede kogumine kohalikelt omavalitsustelt

17.04.2018. kohtumine riigiasutuste esindajatega Protokoll

23.04.2018. strateegia koostamise töörühma koosole Kokkuvõte  Esitlus Osalejate nimekiri

15.05.2018. töörühma koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

07.06.2018. strateegiaseminar Kukruse mõisas seminari kava

Seminari materjalid:

Sissejuhatus

Lauri Jalonen ettekanne

Seminari kokkuvõte

Seminaril osalejate nimekiri

14.06.2018. töögrupi koosolek Esitlus Osalejate nimekiri

19.06.2018. juhtgrupi koosolek Kokkuvõte Esitlus Osalejate nimekiri

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ kontseptsioon

Kontseptsiooni heaks kiitmise otsus

17.08.2018. töögrupi koosolek

21.08.2018. juht- ja töögrupi ühine tegevuskava seminar Kokkuvõte

23.10.2018. juhtgrupi koosolek 

Strateegia eelnõu heakskiitmine ning avalikustamine ja menetlemisele saatmine

27.11.2018. töörühma koosolek

29.11.2018. Juhtgrupi otsus Strateegia ja tegevuskava kinnitamine