Ida-Viru õiglane üleminek

Справедливый переход в Ида-Вирумаа ...

Õiglane üleminek on Eesti siseriiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete rakendamine selliselt, et üleminekul süsinikuneutraalsele majandusele on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Kõige otsesemalt puudutab õiglase ülemineku protsess Ida-Virumaad. Maakonna tasandil tähendab õiglane üleminek CO² intensiivse majanduse ümberkorraldamist. See hõlmab endast nii põlevkivi sektori ümberkorraldamist kui maakonna majanduskeskkonna mitmekesistamist koos töötajate oskuste arendamisega ja elukeskkonna parandamist, mis tagab piirkondliku tööhõive, sissetulekute säilimise ja Eesti strateegilise varustatuse elektrienergiaga.

Rohkem infot õiglase ülemineku kohta Rahandusministeeriumi kodulehel:

https://www.fin.ee/ida-virumaa

IVOL üldkogu 19.02.2020. otsusega nr 6 on moodustatud Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvorm. Platvormi roll on õiglase ülemineku arutelude ja kaasamise korraldamine. Platvorm töötab läbi erinevad arvamused ning formuleerib ettepanekud õiglase ülemineku korraldamiseks, mis on sisendiks juhtkomisjonile ning protsessiga seotud strateegiadokumentide koostajatele riigi ja piirkonna tasandil.

Õiglase ülemineku territoriaalne kava on Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud

Kinnitatud õiglase ülemineku territoriaalne kava

ERR uudis kava kinnitamise kohta: EST ENG RUS

Õiglase ülemineku Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetusmeede on avatud taotlejate eelnõustamiseks

22.06.2022 allkirjastas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetuse määruse.

Tegemist on kõige suurema mahuga Õiglase ülemineku fondi toetusmeetmega.

Toetuse kavandatud eelarve on 153 miljonit eurot, millest toetatakse perioodil 2022–2026 eeldatavalt vähemalt 20 suurprojekti elluviimist ja 1000 uue töökoha loomist Ida-Virumaal. Toetuse maksimaalne summa sõltub projekti kogumahust, tegevustest ja kavandatud tulemustest ning jääb reeglina vahemikku 500 000 eurot kuni 19 miljonit eurot.

Alates 04.07.2022 alustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EAS ja KREDEX ühendasutus) ettevõtjate eelnõustamist. Rohkem infot ja eelnõustamisele registreerumine: https://eas.ee/grants/ida-viru-ettevotluse-investeeringute-toetus/