Komisjonid

IVOLi kultuurikomisjon (kinnitatud üldkogu otsusega nr 7, 15.03.2019)

Kärolin Kivestu, Alutaguse valla esindaja

Ingrid Spitz, Jõhvi valla esindaja

Irina Putkonen, Kohtla-Järve linna esindaja

Max Kaur, Lüganuse valla esindaja

Dmitri Vergun, Narva linna esindaja

Kai Kiiver, Narva-Jõesuu linna esindaja

Anneli Rants, Sillamäe linna esindaja

Peeter Sööt, Toila valla esindaja

 

Maakondlik liikluskomisjon (kinnitatud üldkogu otsusega 2. detsember 2020 nr 9)

Esimees:  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Aseesimees: Maanteeameti Ida regiooni hooldeosakonna juht

Liikmed:
Andrei Makarov, Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse osakonna talituse liikluskorraldaja;
Diana Okas, Maanteeamet ennetustöö osakonna ekspert;
Tauno Võhmar, Alutaguse valla esindaja;

Aivo Tamm, Jõhvi valla esindaja;

Andrei Poludetkin, Kohtla-Järve linna esindaja;
Vadim Dorš, Lüganuse valla esindaja;
Aleksei Jevgrafov, Narva linna esindaja;    
Aleksandr Kuksin, Narva-Jõesuu linna esindaja;
Juri Petrenko, Sillamäe linna esindaja;
Roland Peets, Toila valla esindaja;
Annika Elm, Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri esindaja;
Tarmo Anton, Päästeameti Ida päästekeskuse esindaja.   

põhimäärus

 

Laulu- ja tantsupeo Ida-Viru maakondlik koostöökogu (moodustatud 28.10.2022 üldkogu otsusega nr 10)

 

IVOLi revisjonikomisjon („Kinnitatud üldkogu otsusega nr 5 25.03.2022" )

Riina Ivanova, Kohtla-Järve linn
Aare Objartel, Narva-Jõesuu linn
Etti Kagarov, Toila vald

 

IVOLi haridus- ja noorsootöökomisjon (kinnitatud üldkogu 02.12.2020 otsusega nr 10 , muudetud üldkogu otsusega nr 6 25.03.2022")

Anna Antson, Kohtla-Järve linna esindaja, komisjoni esimees

Kairi Hõbemeri, Alutaguse valla esindaja

Max Kaur, Lüganuse valla esindaja

Maria Laanemäe, Jõhvi valla esindaja

Larissa Degel, Narva linna esindaja

Imre Liiv, Narva-Jõesuu linna esindaja

Anneli Rants, Sillamäe linna esindaja

, Toila valla esindaja

Kerda Eiert, Haridusklastri esindaja

 
IVOLi heakorrakomisjon (kinnitatud üldkogu otsusega nr 16, 13. aprill 2018
 
Piret Anvelt, Alutaguse valla esindaja, komisjoni esimees
Aljona Kazakova, Kohtla-Järve linna esindaja
Helve Pettai, Lüganuse valla esindaja
Arvo Aller, Jõhvi valla esindaja
Irina Smirnova, Narva linna esindaja
Jüri Kiik, Narva-Jõsuu linna esindaja
              Sillamäe linna esindaja
Signe Müür, Toila valla esindaja

 

Andekate Noorte Energiafond (https://ivol.kovtp.ee/andekate-noorte-energiafond-koostoo)

IVOLI esindajad: 

Jelena Koršunova
Aare Objartel

Kinnitatud juhatuse otsusega 14. oktoober 2022 nr 12

statuut