Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 ...

3.06.24

 

Mais 2024 on KOV volikogudele heaks kiitmiseks esitatud Ida-Viru maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse (MATA) vahendite kasutamise tegevuskava 2024-2027 

Kokkuvõte: Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 MATA 2024-2027 tegevuskava toetatavad 2024. aastal algavad projektid 

 

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035, Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 tegevuskava 2023–2029 ning ning linnapiirkondade arenguplaan 2023–2035 on Ida-Viru maakonna maakonna KOV volikogude poolt heaks kiidetud

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 ja Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023–2035 tegevuskava 2023-2029 on heaks kiidetud

Alutaguse Vallavolikogu 25.mai 2023 määrusega nr 40, Jõhvi Vallavolikogu 25. mai 2023 määrusega nr 57, Kohtla-Järve Linnavolikogu 8. juuni 2023 määrusega nr 39, Lüganuse Vallavolikogu 25. mai 2023 määrusega nr 41, Narva Linnavolikogu 18.05.2023 määrusega nr 9, Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.05.2023 määrusega nr 39, Sillamäe Linnavolikogu  30. mai 2023 määrusega nr 38, Toila Vallavolikogu 03.05.2023 määrusega nr 19

ning linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 on heaks kiidetud:

Jõhvi Vallavolikogu 25. mai 2023 määrusega nr 57, Kohtla-Järve Linnavolikogu 8. juuni 2023 määrusega nr 39, Narva Linnavolikogu 18.05.2023 määrusega nr 9, Sillamäe Linnavolikogu  30. mai 2023 määrusega nr 38.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 on saadetud KOV volikogudesse heaks kiitmiseks

Ida-Viru maakonna arengustrateegia on  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel koostatud maakonna strateegilise planeerimise dokument, mis loodi koostöös maakonna kohalike omavalitsuste ja erinevate huvigruppidega ning mis sätestab Ida-Virumaa strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud strateegilised arengusuunad ajalises perspektiivis 2030+

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsustas 14. aprillil 2023 edastada KOV volikogudele heaks kiitmiseks:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 arengustrateegia 2023-2035 ja arengustrateegia tegevuskava 2023-2029   tegevuskava 2023-2029

Linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 on esitatud  heaks kiitmiseks  ainult linnapiirkonna KOV volikogudele.

Oleme palunud võimalusel menetleda maakonna arengustrateegia heaks kiitmist 2023. aasta maikuu volikogu istungil.

Määruse eelnõu näidis ...

Ida-Viru maakonna arengustrateegia oli arvamuste avaldamiseks tähtajaga 30.11.2022 kättesaadav kodulehel: https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine
Linnapiirkondade strateegia oli arvamuste avaldamiseks tähtajaga 20.11.2022 kättesaadav kodulehel https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine

 

Küsimuste korral võtke ühendust:

Meelis Kuusk
tegevjuht

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
tel 5300 6106

e-post meelis.kuusk@ivol.ee