Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 on saadetud KOV volikogudesse heaks kiitmiseks

Ida-Viru maakonna arengustrateegia on  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel koostatud maakonna strateegilise planeerimise dokument, mis loodi koostöös maakonna kohalike omavalitsuste ja erinevate huvigruppidega ning mis sätestab Ida-Virumaa strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud strateegilised arengusuunad ajalises perspektiivis 2030+

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu otsustas 14. aprillil 2023 edastada KOV volikogudele heaks kiitmiseks:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 arengustrateegia 2023-2035 ja arengustrateegia tegevuskava 2023-2029   tegevuskava 2023-2029

Linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 linnapiirkondade arenguplaani 2023-2035 on esitatud  heaks kiitmiseks  ainult linnapiirkonna KOV volikogudele.

Oleme palunud võimalusel menetleda maakonna arengustrateegia heaks kiitmist 2023. aasta maikuu volikogu istungil.

Määruse eelnõu näidis ...

Ida-Viru maakonna arengustrateegia oli arvamuste avaldamiseks tähtajaga 30.11.2022 kättesaadav kodulehel: https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine
Linnapiirkondade strateegia oli arvamuste avaldamiseks tähtajaga 20.11.2022 kättesaadav kodulehel https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine

 

Küsimuste korral võtke ühendust:

Meelis Kuusk
tegevjuht

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
tel 5300 6106

e-post meelis.kuusk@ivol.ee