« Tagasi

Narvas tähistatakse esimesed varjumiskohad (EST/RU)

Päästeamet
Pressiteade
6. september 2022

 

Neljapäeval, 8. septembril tähistavad Päästeamet ja Narva linnavalitsus linna esimesed seitse varjumiskohta.

Ida-Virumaa esimesele varjumiskohale Narva linna administratiivhoones (Haigla 6) kinnitavad märgise 8. septembril kell 11 Päästeameti Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ja Narva abilinnapea Irina Smirnova.

„Me kõik peame valmis olema kriisiks ja varjukohtade loomine meie inimestele on üks valmisoleku viis. Me oleme Päästeametile väga tänulikud koostöö eest," rääkis Narva linnapea Katri Raik.

Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul ei ole Narva linna jaoks tänane varjumiskohtade arv piisav. „Nii linnavalitsusel, korteriühistutel, aga ka ettevõtetel tuleks leida ja kohandada veel ruume, mida saaksid inimesed ohu korral kasutada," selgitas Holzmann.

Avalikud varjumiskohad tähistatakse rahvusvahelise tsiviilkaitse märgisega Narva linnavalitsusele kuuluvates hoonetes:

 1. sotsiaalabiameti hoone aadressil Malmi 5a;
 2. bastioni käigud Pimeaia 1;
 3. administratiivhoone Haigla 6;
 4. administratiivhoone Kerese 20;
 5. linnavolikogu hoone Peetri plats 1;
 6. linnamajandusamet Peetri plats 3;
 7. linnavalitsuse hoone Peetri plats 5.

Hoonete sobivuse ja tehnilise seisukorra kontrollis üle Päästeameti inspektor. Varjumiskohtade valikul lähtutakse põhimõtetest, et varjumispaik on maa all, raudbetoonist ja ilma akendeta. Asuma peaks varjumispaik kohas, kus lähiümbruses võib tänavatel viibida palju inimesi või siis on selles piirkonnas palju inimeste varjumiseks mittesobivaid ehitisi. Varjumiseks sobivad näiteks majade keldrid ja maa-alused parklad.

Tänaseks on saadetud kõikidele Ida- ja Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsustele kiri piirkonna varjumiskohtade valimiseks. „Rakvere ja Sillamäe linn on meile oma varjumiskohtade nimekirjad saatnud. Loodame, et veel sel aastal saavad kõikides omavalitsustes esimesed avalikud varjumiskohad märgistatud," rääkis Holzmann.

Tähistatud kohad on mõeldud ohu korral kõigile abivajajatele sõjalise ohu, aga ka muu ohu, näiteks ekstreemse ilmastiku, suure põlengu, keemiarünnaku, massirahutuse jms korral. Ohuteavituse annab Päästeamet meedia kaudu või muid kommunikatsioonivahendeid kasutades. Välja töötamisel on  ka  asukohapõhine teavituse süsteem ehk elanikele saadetakse ohu korral SMS.

Rahvusvaheline varjumiskoha märk tähendab, et sõjaõiguse mõistes on tegemist tsiviilkaitseülesandega objektiga, mida ei tohi rünnata või muud moodi survestada. Nende hoonete ründamine sõjalisel eesmärgil võrdub sõjakuriteoga. Regulatsioon varumiskohtade kohta tuleneb 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse lisaprotokollist. Varjumiskohtade asukohad peavad olema teada kõigile linnaelanikele.

 

Annely Oone

kommunikatsiooniosakond

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

annely.oone@rescue.ee

----------------------------------------------------

В Нарве отметят первые места для убежищ

В четверг, 8 сентября Спасательный департамент и городская управа Нарвы отметят первые семь мест для укрытия на случай чрезвычайной ситуации.

Первым местом для укрытия, которое отметят в Ида-Вирумаа, станет административное здание Нарвы (Haigla 6). Его отметят специальным знаком 8 сентября в 11:00 руководитель Восточного спасательного центра Спасательного департамента Айлар Хольцманн и заместитель мэра Нарвы Ирина Смирнова.

«Мы все должны быть готовы к кризисной ситуации, и создание мест для укрытия – это один из этапов подготовки к нему. Мы очень благодарны Спасательному департаменту за сотрудничество», - сказала мэр города Нарва Катри Райк.

По словам руководителя Восточного спасательного центра Айлара Хольцманна, в Нарве на сегодняшний день недостаточно мест для укрытия. «Как городской управе, квартирным товариществам, так и предприятиям нужно найти и обустроить ещё больше помещений, которые люди смогут использовать в случае чрезвычайной ситуации», - пояснил Хольцманн.

Общественные места для укрытий будут отмечены международным знаком гражданской защиты на зданиях, принадлежащих городской управе Нарвы:

 

 1. Здание департамента социальной помощи по адресу Malmi 5a;
 2. Бастионные проходы Pimeaia 1;
 3. Административное здание Haigla 6;
 4. Административное здание Kerese 20;
 5. Здание городского совета Peetri plats 1;
 6. Здание департамента городского хозяйства Peetri plats 3;
 7. Здание городской управы Peetri plats 5.

Техническое состояние и пригодность проверил инспектор Спасательного департамента. При выборе укрытий исходят из того, что укрытие подземное, железобетонное и без окон. Убежище должно быть расположено в месте, где в непосредственной близости от него может находиться много людей, либо в округе много зданий, которые не подходят для укрытия в случае ЧС. Например, для укрытия подходят подвалы и подземные парковки.

На сегодняшний день во все самоуправления Ида и Ляэне-Вирумаа отправлено письмо для выбора убежищь в регионе. «Раквере и Силламяэ отправили нам списки своих мест для убежища. Мы надеемся, что в этом году во всех самоуправлениях будут отмечены первые места для укрытия», - сказал Хольцманн.

Обозначенные места предназначены для всех нуждающихся в помощи в случае военной угрозы, а также других угроз, таких как экстремальная погода, крупный пожар, химическая атака, массовые беспорядки и т.д. Сообщение об опасности будет рассылать Спасательный департамент через средства массовой информации или с использованием других средств связи. Также сейчас разрабатывается система оповещения на основе местоположения, т. е. в случае опасности жителям будут отправляться СМС.

Международный знак места убежища означает, что в случае войны здание будет считаться объектом гражданской обороны, на который нельзя нападать. Нападение на эти здания в военных целях равносильно военному преступлению. Положение об убежищах исходит из дополнительного протокола о защите жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г. (I) Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. Расположение убежищ должно быть известно всем жителям города.