Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit alustas kaardistamist spetsialistide elamistingimuste loomiseks

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) esitas 2022 aastal taotluse, luua IVOLi juurde projektijuhi ametikoht. Hetkeseisul on tekkinud tugev vajadus spetsialisti järele, kes ühes kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, riigiasutuste ja teiste huvigruppidega selgitaks välja, millised on vajadused ja võimalused Ida-Viru maakonnas tagasi- ja sisserände soodustamisel ning maakonna aktiivse elukohana turundamisel.

Võttes aluseks Tartu Ülikooli Narva kolledźi poolt 2021. aastal Narvas koostatud uuringu „Ida-Virumaa elanike rännet mõjutavad tegurid ja kohalike omavalitsuste võimalused selle reguleerimiseks" (https://ivol.kovtp.ee/documents/9867329/32040780/IV+r%C3%A4ndeuuring+kvalitatiiv+L%C3%B5ppraport+fin.pdf/06f84b77-5a15-48d7-aec6-f44ef9321751 ) koostatakse kohalike omavalitsuste ja huvigruppide koostöös teekaart ja tegevusskava.

„Tegevuse raames selgitame välja, millised on kohalike omavalitsuste vajadused ja võimalused maakonna elukohana turundamisel ning investeeringute kaasamisel," rääkis Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Eve East.

East lisas, et seoses Ida-Virumaa õpetajatele täiendava raha eraldamisega ja sellest tulenevalt pedagoogide huvi kasvu maakonna vastu, on tekkinud vajadus elamispindade järele. IVOL on selles valdkonnas seadnud eesmärgiks luua operatiivne ja pikema perspektiiviga tegevusplaan.

„Alustame tegevust küsitlusega Ida-Virumaa koolidele õpetajate vajaduste välja selgitamiseks. Samaaegselt on vastav küsitlus ka kohalikele omavalitsustele, selgitamaks, milline on nende hetkel olev võimekus üürikorterite ning elamispindade osas ja millised on pikemas perspektiivis  planeeritud tegevused," rääkis Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Eve East.