Valmis riiklik kava omavalitsuste teenistujate arendamiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade
18.03.2022

Riigihalduse minister tutvustas eile valitsusele kohalike omavalitsuste teenistujate arendamise tegevuskava, mis näeb ette personali kompetentsi, oskusteabe ja ka võimaluste edendamise tegevused aastani 2025. Kava elluviimiseks moodustatakse valdkondlikest ekspertidest tegevusi koordineeriv juhtrühm.

„Asja eesmärk on, et Eestis oleksid spetsialiseerunud ja kompetentsed omavalitsusteenistujad, kel on vajalikud oskused riigi ja omavalitsuste eesmärkide saavutamiseks," selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Tegelikult töötavad linnades ja valdades täna igati pädevad inimesed ning riigi ülesanne on siin eelkõige tagada neile asjakohased ja piisavad võimalused ametialaste oskuste pidevaks arendamiseks," lisas minister.

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja Mart Uusjärve sõnul on võtmetähtsusega teenistujate koolitamine. „Oleme ministeeriumis töötanud selle nimel, et omavalitsusametnike arendamine muutuks senisest süsteemsemaks ja toimuks asutuste koostöös. See oli ka üheks ajendiks tegevuskava valmimisele, mis on nüüd valdkonna tegemistes abiks," tõi Uusjärv välja.

Tegevuskava tõstab fookusesse valdkondkonna arendamise ja koordineerimise võimalused, personalivõrgustiku käivitamise ning juhib muu hulgas tähelepanu, et omavalitsuste teenistujate ettevalmistamist ei tohi unustada ka digi- ja rohepöördes.

Omavalitsusametnike arendamise, tegevuste elluviimise koordineerimiseks ja seireks moodustakse ministeeriumide ja ülikoolide ekspertidest koosnev juhtrühm.

Kohalike omavalitsuste teenistujate keskse arendamise tegevuskava 2022-2025 valmis koostöös valdkondlike ministeeriumide, ametite, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, ülikoolide ja ekspertidega ning on seatud eesmärgiks valitsuse 2021–2023 tegevusprogrammis.

Valdkondlik personalivõrgustiku tegevus sai alguse 2021. aastal, mil Rahandusministeerium tegi Eesti Linnade ja Valdade Liidule ettepaneku personaliarenduse kompetentsi loomiseks ja kohalike omavalitsuste ülese koordinatsiooni korraldamiseks.