« Tagasi

Toimumas on õiglase ülemineku konverents Brüsselis

25.-27. aprill toimub Brüsselis järjekordne õiglase ülemineku konverents (https://app.swapcard.com/event/7th-just-transition-platform-conference). Peale viimast konverentsi eelmise aasta oktoobris on oluliseks muutuseks see, et 67 õiglase ülemineku piirkonna territoriaalsed kavad on kinnitatud ning arutelu all on plaanide elluviimine ning selle käigus tekkinud väljakutsed.

Konverentsi avas Euroopa Komisjoni regionaalarengu volinik Elisa Ferreira, kes rõhutas vajadust plaanide ellu viimisega kiiresti edasi minna ning tõi positiivse näitena välja Eesti, kus juba vähem kui üks kuu peale kava heaks kiitmist võeti vastu esimene positiivne otsus Neo Perfomance Materials magnetite tehase rajamise toetamiseks.

Esimeses arutelupaneelis arutas volinik Ferreira koos regioonide esindajatega kava ellu viimisel tekkinud väljakutseid ja võimalikke lahendusi. Ida-Viru maakonda esindas Hardi Murula, kes tõi välja, et maakonna suurimaks väljakutseks õiglase ülemineku territoriaalse kava ellu viimisel on Venemaa alustatud täiemahulisest sõjast Ukraina vastu tulenev majanduslik ebakindlus piiriregioonis, aga ka ettevõtlike noorte inimeste puudus piirkonnas, mis tundub olevat ühine väljakutse kõikidel õiglase ülemineku regioonidel.

Volinik Ferreira rõhutas arutelu lõpus, et Euroopa Komisjon ei tule regioonide eest otsustama, mida ja kuidas teha, et üleminek oleks õiglane ning kõik väljakutsed tuleb lahendada kohapeal koostöös erinevate osapooltega.

Konverentsi avapäeva teises pooles oli arutelu all Euroopa Liidu jaoks strateegiliste tööstusharude arenguvõimalused õiglase ülemineku regioonides. Neo Prefomance Materials juhatuse esimees  Constantine Karayannopoulos rääkis nende kogemustest magnetitehase arendamisel Ida-Virus ning et on seiniste arengutega rahul. Samas rõhutas ta, et Euroopa Liit peab strateegilistes tööstusharudes väga kiiresti tegutsema, et mitte Hiinast ja USA-st lootusetult maha jääda (Constantine Karayannopoulos osales konverentsil veebi teel viibides samas ajal Pekingis).

Eesti ja Ida-Viru maakonna kiire tegutsemine Õiglase Ülemineku Fondi vahendite kasutusele võtmisel sai palju positiivset tähelepanu. Loodame, et  magnetite tehase edukas kogemus julgustab ja motiveerib ka teisi ettevõtjaid maakonda investeerima.