« Tagasi

Täna toimus IVOLi juhatuse Ukraina-teemaline koosolek

Täna, 28. veebruari pärastlõunal toimus Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse veebikoosolek, mille ainsaks päevakorra punktiks oli Ukraina küsimus.

Juhatuse esimehe Eve Easti sõnul on hetkel üleval palju küsimusi, millele loodetakse juba konkreetseid vastuseid saada homme toimuvalt valitsuse istungilt. Informatsioonina andis teada, et PPA koostab tabeli abi osutamise võimekuse kaardistamiseks ning Vabariigi Valitsus teeb homme hommikul olulised otsused.

Juhatuse esimees palus koosolekul viibivatel omavalitsusjuhtidel anda ülevaade valmisolekust sõjapõgenike vastuvõtmise puhuks ja rääkida enim muret tekitavast.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel rääkis vallavalitsuse poolt tehtud üleskutsest majutuskohtade leidmiseks sõjapõgenikele ja sellest, et üleskutsele on ka reageeritud. Toomel tõstis üles ka vabatahtlike teema, asjade kogumise ja info vajadusest kohapealsel tasandil. Jutuks tulid ka toetusavaldused võimalike sõpruslinnade poole Ukrainas.

Kohtla-Järve linnapea Toomas Naela sõnul on neil hea ülevaade hetkel linnas elavatest ukrainlastest, samas on prognoositud ka arvud, kui palju põgenikke võib linna tulla ja millised on Kohtla-Järve võimalused nende vastuvõtmiseks. Linnas tegutsevad vabatahtlikud ja avatud on kaks humanitaarabi kogumispunkti. Linnas tegutseb kriisirühm, kes suhtleb tihedalt linna Ukraina seltsiga. Linna lastekodus on kohti ca 40-50 inimesele. Kohapeal on nii köök, kui ka ise toidu valmistamise võimalus. Hetkel vajadus staabi avamiseks puudub.

Alutaguse vallajuhi Tauno Võhmari sõnul on põhiline majutusvõimalus vallas Remniku lastelaager, samas on Alutaguse vallal veel mitmeid võimalusi sõjapõgenike majutamiseks, vajadusel lastakse need käiku. Inimeste pöördumisi abi saamiseks laekunud ei ole.

Sillamäe Linnavolikogu aseesimehe Jelena Koršunova sõnul on linna sotsiaalosakond valmis tegutsemiseks. Linnas asuva ühiselamu omanik on valmis inimeste majutamiseks. Koršunova sõnul tegutseb Sillamäel väga tugev Ukraina selts, kes on valmis rahvuskaaslasi aitama. Samas saab seltsi kaudu operatiivset infot Ukrainas toimuva kohta. Majutamiseks on olemas linna korterid ning ka eraisikud on valmis abistama.

Narva linnapea Katri Raik avaldas muret linna inimeste ja ka ajakirjanike meelestatuse tasakaalus hoidmise üle. Linnas on avatud infotelefon. Narva linnapea tegi sotsiaalmeedias ka pöördumise, kus selgitas hetkeolukorda ja lükkas ümber liikvel olevat valeinfot.

Oluliseks on eesti keelse info kõrval ka vene keelne infomaterjal.

Kindluse tagamiseks peab saama riigilt kulude kompenseerimise kinnituse.

Ühiselamute võimalusi Raigi sõnul Narvas pole, kuid erinevate majutusvõimaluste otsingud käivad. Narvas on avatud ööpäevaringne lasteaed.

Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini sõnul on kohaliku meeleolu tasakaalus hoidmine väga vajalik. Seoses vaenu õhutavate kommentaaridega sotsiaalmeedias on Iljin rääkinud ka politseiga.

Majutusvõimalustest on linnal kohe välja pakkuda kakskümmend viis kohta munitsipaalkorteritest, lisaks kuuskümmend kohta Laagna majutusasutuses. Linna hotellidega käib tihe infovahetus. Kohalikud haridusasutused on valmis vastu võtma lapsi.

Linnapea sõnul on oluline valmisolek psühholoogiliseks abiks. Vene keeles rääkivaid spetsialiste on piisavalt, eesti keeles rääkivaid on vähem, Iljini arvates võiks siin kaasata vabatahtlikke.

Toila vallavanemana andis Eve East teada, et Toila vallas oli aruteluks koos kriisikomisjon. Valla kõige suuremaks mureks on hetkel soojamajandus – juurde on vaja gaasimahuteid, et tagada jätkusuutlikus. Praeguste gaasitarnete lõpetamisel on soojaküsimuses suurimas ohus Voka korterelamud, Voka lasteaed ja Voka spordihoone.

Sõjapõgenike majutamise kohapealt on räägitud Toila SPA Hotelli juhtidega. Majutusvõimalused on ka Voka spordihoones ning Kohtla-Nõmme koolis. Lapsi on valmis vastu võtma nii Voka lasteaed kui ka Toilas gümnaasium.

Väljaselgitamisel on tehnilised lahendused Toila Gümnaasiumis generaatori soetamiseks.

Kõik koosolekul osalenud omavalitsusjuhid soovivad selgust saada ja pidasid oluliseks:

1. riigipoolses rahalises kompensatsioonimehhanismis;

2. kogu Ukraina-teemalist infot tuleb Ida-Virumaal paralleelselt eesti keelele jagada ka vene keeles;

3. kuidas toimub sõjapõgenike liikumine ning kas politseil on võimekus nende liikumise jälgimiseks asukohta ja asukoha vahetusest;

 

Hetkel koondatakse infot aadressile www.pagulasabi.ee

Järgmine Ukraina-teemaline IVOLi juhatuse koosolek toimub lähipäevil.