« Tagasi

Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Regionaalse kultuuritegevuse toetusmeetme I taotlusvoor avanes 16. jaanuaril 2023. aastal. Eelarve on 100 000 eurot. Taotlusvoor on avatud kuni 16.02.2023.

Arvestades Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande või uuendamise töömahuka protsessi ja ajakuluga, soovitame nende tegevuste jaoks küsida toetust 1. ja 4. taotlusvoorust, et toetuse kasutusperiood jääks vahemikku 01.01.-31.12.

Toetuse eesmärk

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetatakse projekti, mis väärtustab ja hoiab kogukondlikku kultuuritegevust ning laiendab kultuuris osalejate ringi. Samuti loob tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks.

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Regionaalse kultuuritegevuse toetamise tingimused ja kord ning muu vajalik teave : https://rahvakultuur.ee/toetused/toetusmeetmed/regionaalse-kultuuritegevuse-toetamine/

Taotluste esitamine : https://toetused.kul.ee/et/login

 

Lisainfo

Piret Koorep
tel: 605 2026
E-post: piret.koorep@rahvakultuur.ee