Oodatakse kandidaate kultuurirahva tänusündmusele IDA-VIRU EHE

Alates 15. novembrist kuni 15. detsembrini saab esitada kandidaate kultuurirahva tänusündmusele IDA-VIRU EHE

Tunnustamise korra leiad SIIT …

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kultuurikomisjoni otsusega auhinnatakse igal aastal Ida-Virumaa kultuurikorraldajaid kümnes nominatsioonis. Auhinnaks on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tänukiri ja meene.

Kandidaatide esitamise õigus on üksikisikutel, asutustel ja organisatsioonidel.

Kandidaatide kohta esitatakse kirjalik taotlus koos põhjendusega Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu meiliaadressile ivol@ivol.ee või postiaadressile  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Keskväljak 1 41357 Jõhvi.

Esitatud taotlused peavad sisaldama:

Kandidaadi andmeid (nimi, asutus, ametinimetus, telefon, e-posti aadressi).

Kandidaadi esiletõstmist vääriva tegevuse lühikirjeldust ühel A4 leheküljel.

Ettepaneku teinud isiku või kollektiivi  kontaktandmeid.