« Tagasi

Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ keskmise suurusega projektide taotlusvooru avamine

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 25. jaanuaril meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks" keskmise suurusega projektide taotlusvooru, millest on võimalik taotleda raha nii arendusprojektide (arendus-, teadlikkus- või koostöötegevused) kui ka põhivarainvesteeringu-projektide elluviimiseks. 2024. aasta taotlusvooru eelarve on  2 000 000 eurot

Keskmiste projektide infopäev toimub 1. veebruaril kell 13.00-15.00 MS Teamsi vahendusel. Link MS Teamsile on avaldatud RTK veebilehel https://www.rtk.ee/piirkondlike-algatuste-toetus-oiglaseks-uleminekuks#infopaev. Taotluste esitamine toimub e-toetuse keskkonna kaudu alates  25. jaanuarist  kuni 25. aprillini 2024 kl 17.00.

 

Keskmise suurusega projekti puhul on toetuse summa alates 10 001 eurost kuni 200 000 euroni projekti kohta ning abikõlblikkuse periood on 24 kuud alates taotluse esitamise tähtpäevast. Kuna põhivarainvesteeringu-projektide puhul eelneb toetuse taotlemisele kohustuslik eelnõustamine ning taotlusvoor on avatud ainult 3 kuud, siis eeldame, et toetuse taotleja läbib eelnõustamist veebruari jooksul. Eelnõustamist teostab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Põhivarainvesteeringu-projekti puhul võib taotlejaks olla SA, MTÜ või avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud KOVid või riigiasutused) ning arendusprojektide taotlejaks on SA, MTÜ, avalik-õiguslik juriidiline isik või äriühing (VKE). Mõlema kategooria projektidesse saab aga partnerina kaasata kõiki ülalnimetatuid organisatsioone.

NB! Vooru raames saab taotleja esitada ühe taotluse arendusprojekti rahastamiseks ning ühe projekti  põhivarainvesteeringu-projekti rahastamiseks. Sellisel juhul võivad projektid olla omavahel seotud või täiesti eraldiseisvad.

Täiendava informatsiooni ning taotlemiseks vajalike dokumentidega saab tutvuda RTK veebilehel: https://www.rtk.ee/piirkondlike-algatuste-toetus-oiglaseks-uleminekuks#keskmise-suurusega-p.

Eelnõustamine on kohustuslik põhivarainvesteeringu projektidel. Selleks täita ära eelnõustamise vorm ning edastada see aadressile terje.kuus@rtk.ee. Kui RTK on materjalidega tutvunud, lepitakse kokku kohtumine veebi vahendusel.

Hea oleks kui eelnõustamised saaks ära teha veebruari kuu jooksul, siis jõuate veel vajadusel tellida kliimakindluse hinnanguid, koostada eelprojekti vms.

Kui projekti kohta on niisama küsimusi, siis võib pöörduda ka Terje Kuus, terje.kuus@rtk.ee)või Marina Bulatsaya marina.bulatskaya@rtk.ee poole.

1. veebruaril  toimuval infoseminaril näidatakse muuhulgas, kust leida juhendmaterjale taotluse ettevalmistamiseks.