« Tagasi

Infopäev kultuurivaldkonnas tegutsevatele MTÜ-dele: saage tuttavaks esinejatega

Saage tuttavaks infopäeva esinejatega!

Infopäev toimub eesti ja vene keeles sünkroontõlkega veebikeskkonnas ZOOM 10.08.2022 kell 10.00-14.00.

Registreerimine kuni 8. augustini
    

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultantid Tatjana Zamorskaja ja Nadežda Morozova räägivad kuidas saavad aidata MTÜ-sid rahastamisallikate otsimisel ning projektitaotluste koostamisel, tutvustavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastamisvõimalusi. Samuti saate esimesena teada sügiseks planeeritud MTÜ-de juhtide arenguprogrammist ning ka iga-aastasest tunnustamisest.

Kultuuriministeerium toetab eesti kultuuri säilimist ning arendamist valdkondlike projekti- ja tegevustoetuste kaudu. Toetust saab taotleda ligi 20 programmist. Toetused jagunevad tegevusvaldkondade järgi. Muusikavaldkondade toetustest muusikafestivalidele ja suurtele sündmustele, muusikakollektiividele ja kontserdikorraldajatele, muusikakonkurssidele ning heliloomingule räägib Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille.

Eesti Rahvakultuuri Keskus vahendab erinevaid riiklikke toetusmeetmeid ja programme kultuuri edendamiseks. Samuti saab erinevate toetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi väärtustamisele, Eesti Rahvakultuuri Keskus haldab 12 erinevat meedet. Nendest räägib toetusmeetmete osakonna juhataja Margit Salmar.

Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Ida-Viru maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist. Toetusmeetmetest täpsemalt räägib Ida-Virumaa ekspertgrupi esimees Arno Rossman.

Integratsiooni Sihtasutuse missioon on valdkonna kompetentsikeskusena toetada lõimunud ja sidusa ühiskonna kujunemist. Kuna lõimumine on alati mitmepoolne protsess, on INSA tegevused suunatud ka eesti emakeelega inimestele ja laiemale avalikkusele eesmärgiga toetada lõimumist ja kohanemist soodustavaid hoiakuid ning kaasata kõiki ühiskonnagruppe. Ühiskonna lõimumise soodustamiseks viib INSA läbi mitmeid taotlusvooru. Lähemalt räägib kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing
    
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis toetab erinevaid kultuuriprojekte ning sidemete loomist Põhjamaadega. Kuidas saab toetust küsida? Sellest räägib meile Jevgeni Timoštšuk.
    
Loov Eesti on üle-euroopalise kultuuri ja loomemajanduse valdkonna koostööprojektide toetusprogrammi Loov Euroopa Kultuur koordinaator Eestis, kus nõustatakse organisatsioone projektide ettevalmistamisel ja taotluste kirjutamisel. Loov Euroopa programmidest räägib konsultant Kristiina Urb.
    
Sinu konsultandid Ida-Virumaal

Nõustame vabaühendusi, et aidata kaasa vabakonna aktiivsele ja jätkusuutlikule tegutsemisele.

Konsultatsioonid toimuvad eesti, vene või inglise keeles tasuta.

Nõustamine toimub järgmistes valdkondades:

    eestvedajate inspireerimine
    organisatsiooni asutamine
    organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
    ühingu juhtimise korraldamine
    ühingu tegevuste rahastamine
    ühingu projektide nõustamine
    organisatsiooni arendamine
    organisatsiooni liitumine, jagunemine või lõpetamine

    

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi esindus)

+372 506 7735

nadezda.morozova@ivek.ee

Broneeri endale aega tasuta konsultatsioonile

 

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva esindus),

Europe Directi teabekeskus

+372 529 4111

tatjana.zamorskaja@ivek.ee    

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Keskväljak 4, 41531 Jõhvi

Tel.: +372 515 8929 (ettevõtja)
Tel.: +372 529 4111 (vabaühendused)

info@ivek.ee
    

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikku, kus töötab üle 160 spetsialisti ja konsultandi. Pakume nõustamist ettevõtjatele, investoritele, mittetulundusühingutele ja kohalikele omavalitsustele. Algatame ning viime ellu maakonnale olulisi projekte.