« Tagasi

Ida-Virumaa linnapiirkonnad saavad hakata taotlema toetust uuendusliku linnakeskkonna arendamiseks

PRESSITEADE
1.08.2023

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 1.augustil ettepanekute esitamise vooru, mille eesmärk on võtta Ida-Virumaa linnapiirkondades kasutusele innovatiivsed linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. Euroopa Liidu kaasrahastuse toel avatud taotlusvooru eelarve on 2,45 miljonit eurot.                  

„Avatavasse vooru oodatakse ettepanekuid, mis toovad Ida-Virumaa linnakeskkonda juurde uuenduslikke lahendusi ning aitavad kaasa kohaliku elukeskkonna atraktiivsemaks muutmisele," rääkis regionaalminister Madis Kallas. „Lisaks kohalikele omavalitsustele saavad projektiettepanekuid esitada ka mittetulundusühendused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud või ettevõtjad. Ettepanekud võivad sisaldada ka ühiseid lahendusi kõikide Ida-Virumaa linnapiirkondade tarbeks ning samuti on oodatud see, et erinevad piirkonna osapooled oma võimekused ühendaksid ning viiksid koostöös ellu mõne nutika idee, mis koha peal uut väärtust looks."             

Taotlusvooru läbi viiva RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul oodatakse esitama projektide ettepanekuid, mis aitavad panustada linnapiirkonna arengustrateegiast tulenevate eesmärkide ja tulemuste saavutamisse.

 

„Ootame innovaatiliste rohe- ja digilahenduste projektide ettepanekuid, mille abil linnakeskkonnas uuenduslike digilahendustena tooteid, teenuseid või programme luua. Samuti projekte, mis suurendavad avalikus linnaruumis looduslikke ökosüsteeme toetavaid või keskkonna seisukohalt jätkusuutlikke lahendusi. Muuhulgas uusi, linnaruumi elurikkust suurendavaid rohealasid, linnaaiandusprojekte, veesilmi või sadeveelahendusi," selgitas Sepp. „Projektide esitamine toimub kahes etapis. Esmalt ootame taotlejailt projekti ettepanekuid, seejärel hindab esitatud ettepanekuid piirkondlik hindamiskomisjon. Ettepanekute hindamise järel koostatakse tegevuskava, mille alusel saab asuda taotlusi esitama."          

Maksimaalne toetus on 1 miljon eurot ning minimaalne abikõlblik maksumus on 250 tuhat eurot. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 05.01.2024 kell 16.30. Infopäev taotluse esitamise kohta toimub 24. augustil kell 10.00 – 13.00 virtuaalselt MS Teamsi vahendusel
Infopäev on eesti keelne, kuid slaidiesitlus ning ettepanku ja taotluse koostamise juhend on tõlgitud vene keelde. Rohkem infot taotlemise tingimuste, ajakava ja eelarve jagunemise kohta leiab meetme lehelt: Suuremate linnapiirkondade arendamine. Meetme määruse leiab siit.

Toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

 

Projekti kontakt:

 

Terje Kuus
Projektikoordinaator

RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talitus
terje.kuus@rtk.ee