Registreerimine Euroopa Regioonide ja Linnade Nädalale - EURegionsWeek - on avatud 19. septembrini!

https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022

Osalemine tasuta!

Euroopa Regioonide ja Linnade Nädal on igal aastal Brüsselis toimuv suurim regionaalpoliitikale pühendatud üritus, millest on kujunenud ainulaadne teabevahetus- ja võrgustike loomise platvorm.

Üritusel kohtuvad Euroopa regioonide ja linnade  poliitilised esindajad, ametnikud, eksperdid ja teadlased. Sel aastal toimub see suurüritus juba kahekümnendat korda.

Traditsiooniliselt toimub Euroopa Regioonide ja Linnade Nädal oktoobrikuus, sel aastal 11.-13. oktoobril ja hübriidformaadis,

juhtlauseks „New Challenges for Europe's cohesion is ready to take off" (Oleme valmis Euroopa ühtekuuluvuse uuteks väljakutseteks).

Loovalt on ühendatud veebipõhine ja kohapealne osalemine. Programm sisaldab virtuaalset näitust ning seansse veebis ja kohapeal,

pakkudes nelja päeva jooksul 385 tundi interaktiivseid konverentse ning rohkem kui kaheksakümne projekti tutvustust videoklippide abil.

Projektide teemad: Rohepööre; Territoriaalne ühtekuuluvus; Digitaalne üleminek; Noorte mõjuvõimu suurendamine

Erilist tähelepanu pööratakse ühtekuuluvuspoliitika rollile Euroopa jätkusuutlikus taastumises, kuna ühtekuuluvuspoliitika on kõige tõhusam solidaarsusvahend hädaolukordadele ja kriiside tagajärgedele reageerimisel.

Euroopa piirkondade ja linnade nädalat korraldavad ühiselt Euroopa Regioonide Komitee  ja Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO).

Seansse korraldavad kolm partnerite kategooriat: 1) piirkonnad/ linnad; 2) Euroopa Liidu institutsionaalsed partnerid;  3) äriühingud, finantsasutused ning erinevad liidud kohalikult ja Euroopa Lidu tasandilt.

Osalejad on alati rõhutanud Eluroopa Liidu institutsioonidelt saadud teabe olulisust ja teiste riikide kolleegidega võrgustike loomise kasulikkust. Ürituse olulisust tõestab ka selle märkimisväärne meediamõju.

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

ELVL-i esindaja Brüsselis