« Tagasi

Hoia lõkkel silm peal!

Esimesed kevadsoojad kutsuvad aeda koristama ja lõket tegema. Igal kevadel saavad aga päästjad hulgaliselt väljakutseid kulu- ja prahipõlengutele. Päästeamet tuletab meelde, et tuld tehes peab järgima ohutusreegleid. Ohutuse eiramine ja hooletus võivad lisaks tuleõnnetustele tuua kaasa rahatrahvi.

Kevadel tuleb tuld tehes olla eriti ettevaatlik, sest lume alt välja sulanud eelmise aasta rohi muutub juba esimeste tuultega kuluheinaks, mis kergesti süttib. „Kulupõleng on väga ohtlik ning kulu põletamine on aastaringselt keelatud. Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, aga kuivanud rohi võidakse süüdata ka sihilikult. Kulupõleng levib omakorda hoonetele või metsa. Seejuures võib kasvõi mõne sõõmu paksu tulekahjusuitsu ja vingugaasi sissehingamine põhjustada terviserikke, mille tagajärjel inimene kaotab teadvuse ja jääb tulle. Kahjuks on kulupõlengute ohvriks langenud ka inimesi," hoiatab Ida päästekeskuse ennetuspartner Liina Järvi. Ta lisab, et tuli levib väga kiiresti ja kogemusteta inimene ei saa selle kustutamisega juba mõne hetke pärast omal jõul hakkama.

Kahjuks leidub igal aastal siiski neid, kes seda keeldu ning ka tuleohutuse reegleid eiravad. Sellest aastast on päästemeeskonna juhil õigus eirajaid trahvida. „Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitmisele suunatakse, et ennetada kahju tekkimist. Ohutusnõuete eiramise eest on trahvisummaks 40 eurot," lisab Järvi. Karistusregistris selline trahv ei kajastu. Rikkumisi menetlevad samuti ohutusjärelevalve inspektorid, kelle määratud trahvisummad võivad olla tunduvalt suuremad, ulatudes kuni 1200 euroni.

„Palume inimestel olla väga ettevaatlikud grillimise ja lõkete tegemisega, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse," selgitab Järvi. Lõkke tegemisel ei tohi jätta seda kunagi järelevalveta. Lisaks tuleb enne lõkkekohast lahkumist veenduda, et see on täielikult kustunud. „Lõkkes tohib põletada vaid puhast immutamata puitu ning pappi ja paberit. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, kaableid, plastikut, riideid ja ehitusjäätmeid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega," lisab Järvi.

Ohutu lõkketegemise reeglid

  • Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.
  • Tule tegemisel tuleb jälgida tuule suunda ja kiirust. Kui on oht, et tuul võib sädemed lõkkest kaugemale lennutada, tuleb lõkketegu jätta teiseks korraks.
  • Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta isegi mitte hetkeks. Sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.
  • Metsas võib lõket teha ainult selleks ettenähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
  • Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
  • Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.

 

Päästeamet 2023