« Tagasi

Andekate Noorte Energiafond paneb õla alla Ida-Virumaa noorte teadus- ja huvitegevusele

Alates 3. oktoobrist ootab Andekate Noorte Energiafond taaskord taotlusi Ida-Virumaa noortelt, kes soovivad saada rahalist toetust enesearendamiseks ja huvitegevuseks. Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) loodud ühisfondi taotlusvoor jääb avatuks kuni 31. oktoobrini ning toetused jagatakse välja detsembris.

Andekate Noorte Energiafondist saavad toetust taotleda 7–19-aastased idavirulased huvitegevuse arendamiseks. Eeskätt toetatakse fondist huvi teaduse vastu. Toetust võib saada olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Taotluse saab esitada noor ja andekas laps ise, tema vanem, õpetaja või huviringi juht.

„Ida-Virumaa tööstuse areng toimub kiiresti – ajaloolisest põlevkivitööstusest on saamas ringmajanduse põhimõtetel toimiv keemiatööstus. Selle arengu taga on suur töö ja paljude inimeste kompetents, kuid jätkusuutlikkuse tagamiseks vajame Ida-Virumaa noorte talente ena ridadesse. Seega hea meelega toetame neid juba varakult – noorte haridusteel, toetades noorte huvi teaduse vastu," sõnas Eesti Energia värbamise ja töösuhete valdkonnajuht Natalja Horohordina.

„Andekaid oma ala tegijaid on Ida-Virumaal väga palju, mis näitab, et Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi tegevus on vajalik ja nähtav. See teadmine annab nii fondi toetajatele, kui ka noortele tegijatele lisamotivatsiooni tegutsemiseks ja regiooni arendamiseks. Noortel on hea võimalus oma huvialadega sihipäraselt tegelda, mis annab lisaväärtust maakonnale ja noortele endale," ütles IVOL juhatuse esimees Eve East.

Igal aastal jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9500 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus teadus- ja haridusvaldkonna projektideks ning 4500 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus muuks huvitegevuseks.

Taotlusankeet ja täpsemad osalemistingimused on kättesaadavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel  ja Eesti Energia kodulehel.

Taotlust palume saata elektrooniliselt hiljemalt 31. oktoobriks aadressile praktika@energia.ee märksõnaga „ANEF stipendium".

Jagame ka  linki, mille kaudu saab toetust taotleda.