Tööplaan

30.11.22

DETSEMBER 2022

1. detsembril kell 13.00 Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2022 Eesti Kaevandusmuuseumis

2. detsember kell 11-12 Kohtumine Tervise Arengu Instituudi paikkonna ja töökohtade valdkonna juhiga IVOL büroos

2. detsembril algus kell 11 Maaeluministeeriumi poolt korraldatud EL ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava tutvustusüritus Tammiku rahvamajas

2. detsembril kell 15 Andekate Noorte Energiafondi tunnustusüritus  Auvere elektrijaama saalis

5. detsembril kell 10 Omavalitsuste kollokvium Tallinna Ülikoolis

5. detsembril kell 13-14 Regionaalse kriisikomisjoni  ühisistung Skypes

6. detsember kell 10-12.30 Tervise- ja turvalisuse nõukogu Toilas

6. detsember kell 12-14 Ida-Viru Ühistranspordikeskuse üldkoosolek IVOLi saalis

6. detsember kell 10-12  MAROde e-seminar Microsoft Teamsis

7. detsembril kell 11 Kultuuriministeerium koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga virtuaalne infopäev Microsoft Teamisis

8. detsembril kell 10 Hariduspäev Jõhvi vallavalitsuses

8. detsember kell 14-15 IVOLi kultuurikomisjon Zoomis

9. detsembril kell 9.30 Maakonna strateegiapäev Mäetaguse mõisas

12. detsember kell 11-16 Õiglase ülemineku konverents "Kohaliku kogukonna roll õiglases üleminekus: teeme hooned korda ja toodame energia ise?" Meresuu SPA hotelli konverentsikeskuses

13. detsember kell 10-12 MAROde e-seminar Microsoft Teamsis

13. detsembril kell 13 Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek Tallinnas

14. detsember kell 10-12.30 Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni 2022 korraline istung

16. detsembril kell 10 kohtumine Eesti Noorsootöötajate Koguga Zoomis

16. detsember kell 10 juhatuse koosolek

16. detsembril kell 11 IVOL üldkogu koosolek

 

NOVEMBER 2022

01.11 kell 10-13.30 Ida-Viru maakonna kliima- ja energiakava ambitsiooniseminar Keskväljak 1 III korruse suures saalis

01.11 kell 14 Uue Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetme (MATA) arutelu TEAMSis

02.11 kell 11.30-14 Seminar "Targad lahendused linnades" TalTeh Virumaa kolledžis

09.-10.11 Ida-Viru sihtkohaturunduse strateegia koostamise seminar Jõhvi Kontserimajas

09.-10.11 Euroopa Investeerimispanga TARGET projekti nõustamismissioon maakonnas

10.11 kell 13-17 Keskkonnaministeeriumi laiendatud keskkonnatöörühma kohtumine veebis

10.11 -  11.11  Üleriigiline maakondade turvalisuse nõukogude esindajate kohtumine Vihula mõisas

11.11 kell 12-13.45 Kaasava (HEV) hariduse teemaline arutelu veebis

15.11 Turvalisuse- ja rahvatervise spetsialist kohtub TAI mentoriga Teamsis

16.11 kell 9 Õiglase Ülemineku Toetusfondi haridus- ja teadusmeetmete juhtkomisjoni koosolek Kohtla-Järvel

16.11 kell 14 IVOL tervisenõukogu koosolek IVOLi saalis

16.-18.11 Ida-Viru maakonna esindajate visiit Ida-Soome piirkondadesse

17.11 kell 17.30 Haridus- ja noorsootöö komisjoni ja ainesektsiooni juhatajate koosolek Jõhvi Kontserdimaja

18.11 kell 10 - 16 XIV Põlevkivikonverents Kohtla-Nõmmel Eesti Kaevandusmuuseumis

19.-20.11 Mardilaat Helsingis

23.11. kell 9 Riigi üldplaneeringu koostamise seminar Kiviõlis

24.11 kell 10 - 16 Valdkondade ülese ennetustöö konverents Sõmeru Keskusehoones

25.11 Õiglase ülemineku maakondliku platvormi kokkusaamine

29.11 kell 10-16.30 Ida-Viru noortevaldkonna koostöökogu Toila SPA

29.-30.11 Euroopa Liidu välispiiri programmi juhtkomisjoni koosolek Tartus