Tööplaan

6.07.22

 

 

 

------------------

02.08 IVOL juhatus kohtub Muinsuskaitseameti peadirektoriga (aeg ja koht täpsustuvad)

07.-09.08 IVOL juhatuse ja strateegia töörühma ühine seminar (strateegia eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste kokku leppimine e tegevuskava koostamine ja vahendite planeerimine)

10.08 kell 10 Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond (PEEK) võimalike projektide konsultatsioon Rahandusministeeriumiga

18.08. kohtumine Euroopa Investeerimispanga ELENA meetme esindajatega Narvas

30.08 kell 10-12 KOP infoseminar