Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) eesmärk on  toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Rohkem infot MATA toetusmeetme kohta Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel: https://www.rtk.ee/meede-maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Ida-Viru maakonnas on toetust võimalik eraldada Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskavas toodud projektidele. Taotluse võib esitada kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud taotlemisõigusega projektide nimekirjas.

MATA taotlemisõigusega projektide Ida-Viru maakondliku nimekirja koostamist korraldab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, kes esitab ettepanekud kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

MATA 2019 kinnitatud projektiettepanekud

MATA 2020 kinnitatud projektiettepanekud

MATA 2021 kinnitatud projektiettepanekud