Rahvatervis ja turvalisus

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu kinnitas oma otsusega nr 19, 6. detsembrist 2019 Ida-Viru maakonna rahvatervise ja turvalisuse nõukogu ja nõukogu töökorra.

ÜLDKOGU OTSUS