Ida-Virumaa rahvakultuurisündmused

2023. aastal                        

21. jaanuar    Tänuüritus  „IDA-VIRU EHE" Kiviõli rahvamajas

28.jaanuar  Vähemusrahvuste koori -ja rahvalauluansamblite päev Sillamäe Kultuurikeskuses

4.veebruar  Näitemängupäev Iisaku rahvamajas

16.veebruar  Laste rahvatantsupäev Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

19.veebruar  Poiste ja meeste solistide konkurss Ida-Virumaa eelvoor Jõhvi Kontserdimajas

4.märts  Segarühmade ja rahvamuusikute päev Mäetaguse rahvamajas

11.märts. Folklooripeo "Baltica" eelpidu Maidla  rahvamajas

21.-22.märts  Ida-Virumaa kooliteatrite festival Jõhvi Kontserdimajas

26.märts  H. Hindpere laulude päev       Jõhvi Kontserdimajas

1.aprill              Puhkpillimuusikapäev Mäetaguse rahvamajas

29.aprill  Ida-Viru rahvatantsukontsert „Viru vöökiri" (pühendatud rahvusvahelisele tantsupäevale) Jõhvi kontserdimaja

30.aprill  Ida-Virumaa vokaalansamblite - ja solistide päev Tammiku rahvamajas

28. mai  Memmede tantsupäev Lüganusel

15.-16.juuli  Festival „Pärimuse pundar" Lüganusel ja maakonna erinevates paikades

            

2022. aastal

29. jaanuar  -  Ida-Virumaa kultuurirahva tänusündmus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

05. märts  -  Ida-Virumaa segarahvatantsurühmade ja rahvamuusikute pidu Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

17. märts  -  Ida-Virumaa laste- ja noorte rahvatantsupäev Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

19. märts - Vene koorimuusikapäev Kiviõli Rahvamajas

22.-24. märts -  Ida-Virumaa Kooliteatrite Festival Jõhvi Kontserdimajas

02. aprill - Ida-Virumaa näitemängupäev Sonda Rahvamajas

09. aprill  - Vene rahvalauluansamblite päev Kiviõli Rahvamajas  

09. aprill - Virumaa naisrühmade karaktertantsu päev Maidla Rahvamajas

23. aprill - Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev Kiikla Rahvamajas

21. mai   -Ida-Virumaa rahvatantsupidu Kohtla-Järve Spordikompleksi staadionil

27.-28. mai  - Läänemere kultuurisillad Sillamäel

29. mai  - Memmede tantsupidu Jõhvi pargis

05. juuni -  Ida-Virumaa folklooripidu Kirde Killad Iisaku laululaval

12. juuni    - Puhkpillimuusika pidu Kohtla-Järve pargis

19. juuni  - Ida-Virumaa külamuusikute päev Kohtla-Nõmme laululaval

8. oktoober - Virumaa naisrühmade karaktertantsu päev Maidla Rahvamajas

12. november -  Virumaa  koorimuusikapäev Jõhvi Kontserdimajas

19. november  - Ida-Virumaa vokaalansamblite ja solistide päev Tammiku Rahvamajas

 

 

 

Ida-Virumaa rahvakultuurisündmused 2021

7.veebruar-Ida-Virumaa segarahvatantsurühmade ja rahvamuusikute pidu  Kohtla-Järve Kultuurikeskus

14.veebruar-Virumaa koorimuusikapäev  Jõhvi Kontserdimajas

20.veebruarVene rahvalauluansamblite päev Kiviõli Rahvamajas

27.veebruar-Vokaalansamblite ja solistide päev Tammiku Rahvamajas- 300 €

11.märts-Laste ja noorte rahvatantsupäev Kohtla-Järve Kultuurikeskuses

13.märts-Vene koorimuusikapäev Kiviõli Rahvamajas

10.aprill-Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev Kiikla Rahvamajas

16.aprill-Virve Osila loomingupäev Mäetaguse Rahvamajas

17.aprill -Virumaa naisrühmade karaktertantsupäev Maidla Rahvamajas

24.aprill-Ida-Virumaa näitemängupäev  Sonda Rahvamajas

2.mail-Hans Hindpere laulude päev „Kõnnib kevad" Jõhvi Kontserimajas

30.mai-Memmede tantsupidu Jõhvi pargis

 

Rahvakultuurisündmuste nimistu on koostatud koostöös maakonna kultuuritöötajatega