Ida-Viru maakonna energia- ja kliimakava koostamine

23.03.23

Projekti aluseks on Riiklik energia- ja kliimakava ning eesmärgiks on maakonna kliima- ja energiapoliitika eesmärkide seadmine ja mõtestamine ning energia- ja kliimakava koostamine.

Projekt viiakse läbi koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega.


Kliimakava koostamiseks on läbi viidud riigihange, mille tulemusena olid kava koostajateks Consultare OÜ, Nomine Consult OÜ ja Cumulus Consulting OÜ.

Ida-Viru maakonna energia- ja kliimakava