« Tagasi

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad 2022/2023.õa. Eelvooru registreerimisinfo

Eelvooruks registreerumine algab 12.detsembril 2022 ja lõpeb 11. jaanuaril 2023 kell 22. Registreerumine on kaheetapiline – esmalt tuleb täita oma vanuseastme Google forms ja kinnituskirja saamise järel tuleb registreerida end testile Harno Moodle keskkonnas. Põhikooli II ja III kooliastme individuaalvõistlus on 19. jaanuaril, gümnaasiumi individuaalvõistlus ja põhikooli meeskondade võistlus 20. jaanuaril.

Registreerima peavad kõik meeskonna liikmed ja ärge unustage kirjutada oma meeskonna nime!

            Registreerima peavad kõik meeskonna liikmed ja ärge unustage kirjutada oma     meeskonna nime!

Õpilastelt küsitakse ka nende õpetaja e-posti aadressi, et vajadusel õpetajaga otse suhelda. Registreerunu saab vahemikus 11.-17..jaanuar enda poolt esitatud aadressile kinnituskirja, et ta on oodatud olümpiaadile ning elektroonilise lingi, millega registreeruda Harno Moodles olümpiaadi kursusele. Palun pange õpilastele südamele, et nad saadud kirja ära ei kustutaks ning teeksid kohe iseregistreerumise Harno Moodlesse, et oleks võimalik määrata testigrupp ja mitte kulutada sellele aega vahetult enne olümpiaadi ja mis kõige hullem, olümpiaadipäeval. Kui 17.jaanuari õhtuks kirja ei ole, siis vaadaku igaks juhuks oma junk‐maili, kui seal ka kirja ei ole, kontrolligu, kas tema postkast liiga täis ei ole ning siis kirjutagu mulle: aive.kung2@gmail.com.

  • Põhikooli II aste alustab olümpiaadi küsimustele vastamist 19. jaanuaril kell 10.00 – 10.45 ning test on aktiivne ehk küsimustele saab vastata kuni 11.00.
  • Põhikooli III aste individuaalvõistlus alustab kl 11.00 – 12.00 ning test on aktiivne kuni13.00.
  • Gümnaasiumi test aktiveeritakse 20. 01. kell 10.00, alustada saab kuni 11.00 ning test on avatud kuni kella 13.00.
  • Põhikooli meeskonnavõistluse ülesanne avatakse kl 12.00 ning ülesande lahendamiseks on aega 60 minutit.

Operatiivne info olümpiaadi kohta: aive.kung@gmail.com, tel 5112514

Teadmiseks neile, kes pole varem Harno Moodle keskkonda kasutanud

 

  1. Kui Teie õpilane on varem Harno Moodle't kasutanud, siis olümpiaadi testile iseregistreerumist tehes on vaja kasutada sama kasutajatunnust ja salasõna. Süsteem ei lase ühel inimesel mitut kontot kasutada.
  2. Kui Teie õpilane pole varem kasutanud Harno Moodle't, siis tuleb kõigepealt luua Harno Moodle konto. Konto tuleb luua sama meiliaadressiga, millega täitsite registreerimisvormi. Soovitan kasutada sellist kasutajatunnust ja salasõna, mis õpilasel kindlasti meeles püsib (kirjutagu üles). Kui kunagi hiljem on vaja Harno Moodle't kasutada, peab see meeles olema. (eriti noorema kooliastme õpilaste puhul).
  3. II kooliastme test on 45 min, kui aeg on täis, sulgub test automaatselt ja esitatakse vastatud küsimused.
  4. Põhikooli III astme ja gümnaasiumi testid on 60 min, aja möödudes sulguvad automaatselt.
  5. Olümpiaadil on iga vanuseastme jaoks arvestatud topeltaeg, mis kulub testile, seda kahel põhjusel – esiteks, et test toimiks paremini, kui alustamine on hajutatud ning teiseks, koolides on erinev päevakava ja erinev IT võimekus, et kõik soovijad saaksid osaleda.
  6. Olümpiaadi tulemuste hindamisel arvestatakse punktide arvu ning võrdsete punktide korral soorituseks kulunud aega.

 

Aive Küng

Tel 51 12 51 e-mail aive.kung@gmail.com