« Tagasi

Septembris algab koolitus Haridusasutuse juhtimise alused.

2022 aasta september on kohe algamas ning uus õppeaasta saab taas uue hoo. Uues õppeaastaga alustavad mitmetes õppeasutustes ka uued hariduse korraldajad. Selle raames kutsub Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus kõiki haridusasutuse juhte ja õppealajuhatajaid septembris algavale koolitusele Haridusasutuse juhtimise alused.
Palume käesolev meili edastada enda omavalitsuse haridusasutustele, et soovijad õige tee meieni leiaks!Kursuse eesmärgiks on toetada lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi direktori või lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja juhtimiskompetentside omandamist. Koolituse jooksul arutatakse teemade üle, mis puudutavad nii organisatsiooni arengu, ressursside ja personali juhtimist kui ka õpikeskkonna kujundamist. Õppetöö jooksul õpib osaleja paindlike süsteemide loomist õpetajate arengu toetamiseks ja motiveeriva töökeskkonna kujundamise põhimõtteid ja teadvustab ressursside juhtimise põhialuseid. Koolituse jooksul koostab õppija Haridusasutuse juhi kompetentsimudeli põhjal portfoolio, mida kursuse viimastel päevadel ka kaitstakse.
Programmi läbimisel väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistus.

Toimumise kuupäevad: 30. september 2022 - 16. august 2023. Koolituse viimastel päevadel toimuvad esitatud portfooliode kaitsmised.

Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, Jakobi 5, Tartu

Koolitust viivad läbi Tartu Ülikooli õppejõud ja oma ala asjatundjad Tartu Ülikooli partnerõppeasutustest.

Koolituse maksumus osaleja kohta on 1280€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

Registreerumine: https://haridus.ut.ee/et/node/140510


Täpsem info: Marge Kimmel (marge.kimmel@ut.ee või 737 6446)


Soovime head algavat õppeaastat!