Maakonna parimad eesti keele kui teise keele oskajad on selgunud!

15. detsembril 2021 toimus  Jõhvi Gümnaasiumis maakondlik eesti keele kui teise keele olümpiaad.

Olümpiaadil osalesid 8 kooli (3 gümnaasiumi ja 5 põhikooli) õpilased.

Selleaastase olümpiaaditöö koostas kauaaegne eesti keele õpetaja Hulda Lepisk. Aitäh talle selle suure töö eest!

Olümpiaaditöö koosnes 10st 10-punktilisest ülesandest ja kontrollis õpilaste keeleteadmisi eesti keele grammatika raudvarast. Tööst oli võimalik koguda 100 punkti ja töö kirjutamiseks oli aega 100 minutit. Ülesanded olid piisavalt rasked, nii et parimad suutsid 70-80 punkti kokku saada

Olümpiaaditöö tulemusi hinnati klasside kaupa. Kingituste ja diplomitega tunnustati 9., 10. ja 12. klasside arvestuses 3 parema tulemuse saavutajat. Kuna 11. klasside arvestuses osalesid ainult ühe kooli õpilased, siis otsustas hindamiskomisjon 2. ja 3. kohta mitte välja anda ning tunnustada ainult I koha võitjat.

Palju õnne kõikidele võitjatele ja nende õpetajatele!

Tulemused klasside kaupa:

9. klass

I koht - Vjatšeslav Gorbunov (Jõhvi Vene Põhikool)

II koht - Evelina Loorand (K.-Järve Kesklinna Põhikool)

III koht - Jan Rõzikov (Jõhvi Vene Põhikool)

10. klass:

I koht - Maksim Juhkam (Sillamäe Gümnaasium)

II koht - Aleksandra Martin (Kohtla-Järve Gümnaasium)

III-IV koht - Anastassia Andrejeva ja Anelina Leiten (Jõhvi Gümnaasium)

11. klass

I koht – Viktoria Kotškina (Jõhvi Gümnaasium)

12. klass

I koht - Olesja Zenkova (Jõhvi Gümnaasium)

II koht - Taissia Jakubova (Jõhvi Gümnaasium)

III-IV koht - Anita Lupina (Kohtla-Järve Gümnaasium) ja Maksim Tšistjakov (Jõhvi Gümnaasium)

Maakondlik eesti keele kui teise keele ainesektsioon tänab kõiki olümpiaadil osalenud õpilasi, nende õpetajaid ja hindamiskomisjoni töös osalenud õpetajaid ning soovib edasist indu eesti keele õppimisel-õpetamisel.

 

Ulvi Vilumets

maakondliku ainesektsiooni juht