« Tagasi

Kutse koolituspäevale "Ränne ja mitmekultuuriline õpikeskkond"

Ootame haridustöötajaid meie rände ja mitmekultuurilise õpikeskkonna teemalisele koolituspäevale.

Lähemalt koolitusest:

Arutleme kultuuri rolli üle õppimises ja õpetamisel ning mõtiskleme selle üle kuidas olla kultuuritundlik õpetaja. Selgitame ja jagame kogemusi kuidas toimub kohanemine uue kultuuriruumiga ning kuidas saab õpetaja toetada "uut tulijat"? Koolituse lõpus jagame praktilisi näpunäiteid mitmekultuurilises klassiruumis kasutatavatest õpetamise strateegiatest. 

Koolitajaks on  Karolin Mäe (TLÜ)

Veel tutvume peamiste rände suundumustega, mis maailma ja koolikeskkonda mõjutavad. Samuti õpime tundma praktilisi õppemeetodeid, mille abil rände temaatikat eakohasel ja aineid lõimival viisil klassiruumis käsitleda. Tutvustamisele tuleb Rändekooli veebikursus, põhilisi rändevaldkondi tutvustavad infograafikud, rändeteemaline tunnikavade kogumik jt Maailmakooli materjalid. 

Koolitajateks on meie enda Mondo Mari Jõgiste ja Meelis Niine.

Koolitusel osalemise valikus on kolm asukohta ja kuupäeva:

- 27. septembril, Tallinnas 

- 4. oktoobril, Jõhvis

- 6. oktoobril, Tartus

Koolitusele registreerimine on sellel lingil: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe20Lhv_xPXC.../viewform


Kohtumiseni juba koolitusel!

Helerin

Mondo Maailmakool