« Tagasi

Ida-Virumaal toimus koolijuhtide infopäev

Foto: IVOLi haridus- ja noorsootöö spetsialisti Kerly Paju

Täna, 5. septembril toimus Jõhvis Ida-Viru Omavalitsuste Liidu (edaspidi IVOL) poolt korraldatud infopäev koolijuhtidele.

IVOLi haridus- ja noorsootöö spetsialisti Kerly Paju sõnul puudutasid infopäeval käsitletavad teemad kõik algavat kooliaastat.

Margit Mander Tööinspektsioonist tutvustas töölepingu seaduse muudatusi.

Kuna üha rohkem inimesi kasutab liikumiseks jalg- ja tõukerattaid, siis jalgratturite koolitustest koolides ja koostööprojektist „Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid", markeerimisprojektist „Peatu, vaata, veendu" 5.–6. klasside õpilastele ning õppe- ja jaotusmaterjalidest koolidele rääkis Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas.

Omaette teemaks olid haridusklastri uue õppeaasta plaanid ja tegemistega liitumine. Neid tutvustas haridusklastri koordinaator Kerda Eiert.

Ettevõtliku Kooli teemat käsitles Ida-Viru võrgustiku EV kooli koordinaator Hälis Värimäe. Noorte ettevõtlikkuse konsultant Elisabeth Purga andis ülevaate õpilasfirmade loomisest ning võimalustest oma ettevõtte alustamisel.

Infopäeva lõpuks korraldas Krisli Kaldaru, Politsei- ja Piirivalveametist näidis ÄKK õppuse (täiskasvanute ohutusõppus).