« Tagasi

Avanes Virumaa pärimuskultuuri toetusmeetme 2023 lisataotlusvoor

Kuni 25.augustini on avatud Virumaa pärimuskultuuri toetusmeetme 2023 lisataotlusvoor.

Oodatud on projektid, mis aitavad väärtustada ja taaselustada Virumaa eri piirkondadele omast pärimuskultuuri ja pärimuslikku elulaadi, annavad neile identiteedi ja järjepidevuse tunde ning edendavad seeläbi kultuurilist mitmekesisust ja loometegevust.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate pärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine. Samuti sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Virumaad.

Toetusmeetme eelarve on 12 269,00 eurot. Tegevused tuleb ellu viia 2023. aasta jooksul

 https://rahvakultuur.ee/toetused/toetusmeetmed/virumaa-parimuskultuuri-toetamine/

Leidkem üheskoos üles Ida-Virumaa pärimuse pärlid!

 

Anne Uttendorf

rahvakultuurispetsialist Ida-Virumaal
Eesti Rahvakultuuri Keskus
+372 53829064
anne.uttendorf@rahvakultuur.ee
www.rahvakultuur.ee