« Tagasi

Head Eesti ruumilise arengu huvilised!

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertide meeskonnaga kutsub Teid septembris uue üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" koostamist ettevalmistavatele ideeseminaridele.  

"Eesti 2050" on riigi ruumilise arengu pikk plaan. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja antakse suuniseid järgnevatele täpsematele planeerimisdokumentidele, samuti on planeering valitsusasutuste ruumilise arengu otsuste aluseks.  

Septembris toimuvate seminaride eesmärgiks on koguda üheskoos mõtteid üleriigilise planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise programmi väljatöötamiseks, mis vastaks võimalikult laiapõhjalistele ootustele. 

Ideeseminaride käigus arutame ühiselt, millistele väljakutsetele uus üleriigiline planeering peaks reageerima, milliseid teemasid  ja mil viisil tuleks planeeringus käsitleda ning milline on tänapäevane planeeringu vorm. Arutlusele tulevad regionaalsete eripäradega seotud ootused ja vajadused. Samuti tutvustatakse seminaril seni tehtud tööd planeeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel ja antakse ülevaade kavandatavast planeeringu koostamise protsessist. Seminari täpsema päevakava ja mõtteainet pakkuvat materjali saadame Teile augustis.  

Regionaalsed ideeseminarid toimuvad 5 Eesti regioonikeskuses: 

  • 4. septembril Paides Paide riigimajas (Rüütli tn 25) 
  • 6. septembril Tartus Tartu Loodusmajas (Lille 10) 
  • 11. septembril Jõhvis Jõhvi Kontserdimajas (Pargi 40) 
  • 12. september Pärnus Pärnu riigimajas (Akadeemia tn 2) 
  • 13. septembril Tallinnas Õiguskantsleri Kantselei hoones (Kohtu tn 8) 

Palun leidke sobiv seminari aeg ja koht sellelt lingilt. Sisuka arutelu huvides ootame osalejaid kohale ja veebi teel osalemise võimalust seekord ei paku. Seminari algus on kell 13.00 ja kestab 17.00-ni. 

Ootame Teie panust Eesti pikaajalise ruumivaate kujundamise heaks! 

 

Anna Semjonova 
nõunik
ruumilise planeerimise osakond
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium