« Tagasi

Algab ettepanekute esitamise voor Ida- Virumaa linnapiirkondade elukeskkonna kvaliteeti parandavatele projektidele

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 30. juunil ettepanekute esitamise vooru, mille eesmärk on tõsta Ida-Virumaa linnapiirkondade elukeskkonna atraktiivsust. Euroopa Liidu kaasrahastuse toel avatud taotlusvooru eelarve on 23,5 miljonit eurot.

„Ida-Virumaa suuremates linnades on aastatega toimunud mitmeid positiivseid muutusi, kuid piirkonnas on jätkuvalt ka väljakutseid, mis mõjutavad enam kui saja tuhande ida-virulase elu," nentis regionaalminister Madis Kallas. „Ida-Virumaa suuremate linnapiirkondade toetus on mõeldud tegevusteks, mis aitavad teha avalikku linnaruumi atraktiivsemaks ning ligipääsetavamaks, parandada vaba aja veetmise võimalusi või pakkuda spetsialistidele kaasaegseid elamispindasid. Ühtlasi oodatakse projekte linnapiirkondades uuenduslike  digi- ja rohelahenduste kasutusele võtmiseks."

Taotlusvooru läbi viiva RTK elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul oodatakse osalejaid esmalt esitama projektide ettepanekuid, mis aitavad panustada Ida-Virumaa linnapiirkondade arengustrateegiast tulenevate eesmärkide ja tulemuste saavutamisse. „Selles taotlusvoorus toimub projektide esitamine kahes etapis. Esmalt ootame taotlejailt projekti ettepanekuid, seejärel hindab piirkondlik hindamiskomisjon esitatud ettepanekuid lähtudes piirkondade arengustrateegiast tulenevatest eesmärkidest. Ettepanekute hindamise järel koostatakse tegevuskava, mille alusel saab asuda taotlusi esitama" selgitas Sepp ning lisas: „Toetust on oodatud taotlema kohaliku omavalitsuse üksused, sihtasutused ja mittetulundusühingud, samuti avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud".


Narva linnapiirkonna ettepanekute esitamise tähtaeg on 31.10.2023  Sillamäe, Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkondade ettepanekute esitamise vooru tähtaeg on 30.11.2023

Ida-Virumaa rohe- ja digilahenduste projektide esitamise ühine voor avaneb 01.08.2023 ja lõppeb 05.01.2024. 

Projekti minimaalne abikõlblik maksumus on 250 000 eurot.

Infopäev toimub 24. augustil kell 10.00 – 13.00 virtuaalselt MS Teamsi vahendusel. Rohkem infot taotlemise tingimuste, ajakava ja eelarve jagunemise kohta leiab meetme lehelt: Suuremate linnapiirkondade arendamine https://www.rtk.ee/meede-suuremate-linnapiirkondade-arendamine

Toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Rahandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.