« Tagasi

Omavalitsuse kultuurijuhtide arenguprogramm toetab ja tugevdab kohalikku kultuurielu

Eesti Rahvakultuuri Keskuse pressiteade
19. detsember 2022

Tänasest algab registreerumine kohalike omavalitsuste kultuurivaldkonna juhtide arenguprogrammi, mis toetab kohaliku kultuuripoliitika juhtimist ning tugevdab koostööd. Programmi on ellu kutsunud Eesti Rahvakultuuri Keskus koos Kultuuriministeeriumiga.

„Kultuur on meie olemise mõte, kohaliku identiteedi looja ja kogukonna ühendaja. Oluline on, et kohaliku tasandi otsustajad ja eestvedajad oleksid teadlikud – kultuur ei ole kulu, vaid piirkondliku arengu eeldus. Kohalikud omavalitsused vajavad seega praktiliste teadmistega ametnikke, kes oskaksid kohalikul tasandil kultuuripoliitikat kujundada ning rakendada piirkondliku arengu vankri ette. Nii kasvab ligipääs kultuurile, aga ka Eesti kultuuri jätkusuutlikkus," ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Arenguprogrammi on oodatud osalema kohalike omavalitsuste kultuurivaldkonna juhid – abivallavanemad, kultuuriametnikud, kultuurinõunikud ja -spetsialistid ning teised valdkonna eest vastutajad. Programmi käigus arendatakse kultuurivaldkonna juhtimise ja kultuuridevahelise kommunikatsiooniga seotud pädevusi, samuti antakse ülevaade ministeeriumi rollist kultuuripoliitika kujundamisel ja rahastamisel ning seadusandliku baasi loomisel. Käsitletakse rahvakultuuri, omavalitsuste ülesannete ning kultuuri ja teiste valdkondade omavahelise seotuse teemasid. 

„Kui kultuurikorraldajad on oma valdkonna head spetsialistid, siis kultuurivaldkonna väärtustamine kohalike omavalitsuste tasandil on ebaühtlane. Väga oluline on aga määratleda prioriteedid ja põhisuunad, kuhu kultuurikorralduses jõuda soovitakse. Kultuurivaldkonna mõisteid ja põhimõtteid tuleks kohalikes omavalitsustes laiemalt järgida," ütles Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.

Vister lisas, et vajadust kohalike omavalitsuste  kultuurivaldkonna juhtide koolituse järele on välja toodud nii kohtumistel omavalitsusliitude, Eesti Linnade ja Valdade Liidu kui kultuuritöötajate esindajatega.

Programmi tulemusena on osalejatel lahti mõtestatud kultuurivaldkonna väljakutsed ja nende võimalikud lahendused. Programm koosneb kuuest omavahel seostatud teemaplokist, kus lühiloengud vahelduvad õppekäikude ning aruteludega erinevate praktikate näitel. Esindatud on nii riigiametnike kui ka kohaliku omavalitsuse praktikute seisukohad.

Arenguprogramm koosneb 10 koolituspäevast, algab 1. veebruaril ning lõppeb 25. mail. Kavas on nii kontaktõpe kui veebikohtumised. Igal osalejal valmib programmi raames arenguülesanne, milleks on tema omavalitsust puudutav projekti plaan kultuuriteenuste arendamiseks kohalikul tasandil.

Lisainfo ja ajakava leiab ning registreeruda saab kuni 20. jaanuarini Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel.