Tutvustus

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit on Ida-Viru maakonna valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, maakondlik kohaliku omavalitsuse üksuste liit.

Liit juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest, mittetulundusühingute seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, avaliku teenistuse seadusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

Liidu eesmärk on Eesti kohaliku omavalitsuse arengu ja demokraatliku otsustamisprotsessi soodustamise ja laiendamise raames Ida-Viru maakonna ja kogu sellega piirneva regiooni ühtlase, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine ning kohaliku ja maakondliku identiteedi ja traditsioonide säilitamine ja edendamine.