Elamuarendus

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juurde luuakse projektijuhi ametikoht, mille eesmärgiks on välja selgitada kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, riigiasutuste ja teiste huvigruppide osalusel, millised on vajadused ja võimalused Ida-Viru maakonna tagasi- ja sisserände soodustamisel ning maakonna atraktiivse elukohana turundamisel. Lähtudes Tartu Ülikooli Narva kolledźi poolt koostatud uuringu „Ida-Virumaa elanike rännet mõjutavad tegurid ja kohalike omavalitsuste võimalused selle reguleerimiseks" Narva 2021 https://ivol.kovtp.ee/documents/9867329/32040780/IV+r%C3%A4ndeuuring+kvalitatiiv+L%C3%B5ppraport+fin.pdf/06f84b77-5a15-48d7-aec6-f44ef9321751

koostatakse kohalike omavalitsuste ja huvigruppide koostöös teekaart ja tegevusskava.

Tutvu olemasolevate müügi ja üüripakkumistega Ida-Viru maakonnas:

ALUTAGUSE

JÕHVI VALD

KOHTLA-JÄRVE LINN

LÜGANUSE VALD

NARVA LINN

NARVA-JÕESUU LINN

SILLAMÄE LINN

TOILA VALD

 

AVALIKUD ENAMPAKKUMISED

NARVA LINN

KOHTLA-JÄRVE

SILLAMÄE

IDA-VIRUMAA KUTSELISTE MAAKLERITE REGISTER on SIIN ...