Statuut ja ettepaneku vorm

1. Eesmärk

1.1 Aasta Tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust inimesele, organisatsioonile või ettevõttele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud Ida-Virumaa arendamisel, kujundanud maakonna mainet ja toonud piirkonnale tuntust.

2. Kandidaatide esitamine

2.1 Aasta Tegija auhinna kandidaatide esitamise kuulutab välja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ning teade avaldatakse Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse kodulehel ning ajalehes Põhjarannik.

2.2 Ettepanekuid Aasta Tegija auhinna kandidaatide kohta võivad teha kõik üksikisikud, organisatsioonid, asutused jm.

2.3 Kandidaate võib esitada kõikides valdkondades (kultuur, sotsiaal, majandus jm).

2.4 Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule märgusõnaga "Aasta Tegija auhind" aadressile Keskväljak 1-301, Jõhvi 41593 või e-kirjaga ivol@ivol.ee hiljemalt 6. veebruariks.

3. Taotluste menetlemine

3.1 Aasta Tegija auhinna nominendid  valib välja ning laureaadi määrab komisjon, kuhu kuuluvad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja ajalehe Põhjarannik esindajad. 

3.2 Põhjendatud juhul võib komisjon jätta  auhinna välja andmata.

4. Auhinna üleandmine

4.1 Aasta Tegija auhinna annavad üle Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse juhatuse liige ja ajalehe Põhjarannik peatoimetaja pidulikul vastuvõtul.

4.2 Laureaati tänatakse mälestuseseme ja tänukirjaga, nominente tänukirjaga.

 

Ettepaneku vorm ...